Choď na obsah Choď na menu
 


Deviatnik k úcte Božieho Milosrdenstva - deň 9.

6. 1. 2014

„Dnes mi priveď ľahostajné duše a ponor ich do priepasti môjho milosrdenstva. Tieto duše najbolestivejšie zraňujú moje srdce. Kvôli nim najviac trpela moja duša v Getsemanskej záhrade. Ony boli príčinou, že som vyriekol slová: »Otče, vezmi odo mňa tento kalich, ak je to Tvoje vôľa.« Pre ne je poslednou záchranou utiekať sa k môjmu milosrdenstvu.”

Najmilostivejší Ježišu, ktorý si zľutovanie samo, privádzam do príbytku Tvojho najmilostivejšieho Srdca ľahostajné duše. Nech sa v ohni Tvojej čistej lásky rozohrejú tieto zľadovatené duše, ktoré sú podobné mŕtvolám a ktoré Ťa tak odháňajú od seba. Ó, najmilostivejší Ježišu, použi všemohúcnosť svojho milosrdenstva, pritiahni ich do samotného ohňa svojej lásky a obdaruj ich svätou láskou, lebo Ty všetko môžeš.

Večný Otče, vzhliadni milosrdným okom na ľahostajné duše, ktoré prebývajú v najmilostivejšom Ježišovom Srdci. Otče milosrdenstva, pokorne Ťa prosím pre trpké umučenie Tvojho Syna a pre jeho trojhodinové zomieranie na kríži, dovoľ, aby aj ony oslavovali Tvoje priepastné milosrdenstvo.

Korunka Božieho milosrdenstva

Imprimatur

Mons. Stanislav Zvolenský, Trnava, 1. júna 2007

Na začiatku:

Otče náš, Zdravas, Verím v Boha

Na veľkých zrnkách:

Večný Bože, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.

Na malých zrnkách:

Pre jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.

Na zakončenie - 3x

Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!

Matka Milosrdenstva, oroduj za nás!

Svätá sestra Faustína, oroduj za nás!

Svätý Ján Pavol II., oroduj za nás!

Korunka Božieho milosrdenstva s cirkevným schválením Liturgickej komisie KBS.30.06.2009, č.9/2009

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Vyslyšanie prosby a ukončenie ťarchy

(Anna, 12. 8. 2014 18:25)

"...pre mňa si Pane krv potil, ja som ťa zbičovala, pritlačila som Ti tŕnie do koruny, naložila drevo kríža a zatĺkla klince do Tvojho tela....."
Ako mi Pane odpustíš ??? Volám k Tebe, o Božie Milosrdenstvo, odpusť mi Ježišu, veď iba Ty všetko môžeš !!! Drž ma Pane za ruku, nepusť ma, odním odo mňa ťarchu bytu, nech sa to už ukončí...Staň sa vôľa Tvoja, zmiluj sa nado mnou...Ty si moja cesta, život, svetlo a spása..Amen