Choď na obsah Choď na menu
 


Svätý škapuliar ako dar Matky Božej

11. 4. 2016

Dejiny karmelitánskeho škapuliara sa začínajú v 12. storočí. Duchovní synovia proroka Eliáša viedli na hore Karmel v Palestíne život modlitby.  Nazývali sa bratmi Najsvätejšej Panny Márie hory Karmel. Kvôli prenasledovaniu sa rozhodli presídliť do Európy - v 13. storočí. Cirkev uznala pravidlá ich života a tým dala právny začiatok  karmelitánskeho rádu. Rád sa rýchle rozvíjal a vyznačoval sa príkladným životom. V Anglicku sa mimoriadnou svätosťou preslávil sv. Šimon Stock. Keď spozoroval nebezpečenstvo hroziaceho pádu, prosil Najsvätejšiu Pannu o pomoc. V noci z 15. na 16. júla 1251 uzrel Najsvätejšiu Pannu Máriu v sprievode anjelov, Panna Mária mu podala škapuliar hnedej farby. Vtedy počul tieto Máriine slová: "Prijmi, najmilší synu, škapuliar tvojho rádu ako znak môjho bratstva, výsadu pre teba a všetkých karmelitánov. Kto v ňom zomrie, nebude trpieť vo večnom ohni. Je to znak spásy, záchrana v nebezpečenstvách, znamenie pokoja a večného záväzku."

V 14. storočí sa Najsvätejšia Panna Mária ukázala pápežovi Jánovi XXII. a odporúčala mimoriadnu starostlivosť o "jej karmelitánsky rád". Sľúbila hojné milosti a spásu tým, čo patria do rádu a verne zachovávajú svoje sľuby. Podobne aj tým, čo patria do Bratstva  svätého škapuliara, zachovávajú cnosť čistoty podľa stavu a modlia sa za Cirkev. Nakoniec sľúbila všetkým mimoriadnu milosť, známu pod názvom "sobotná výsada": "Ja, ich Matka, ich v prvú sobotu po smrti vyslobodím z očistca a zavediem na horu večného života."

Apoštolská stolica zaradila škapuliar medzi sväteniny. Svojou mocou potvrdila výsady škapuliara opierajúc ich účinnosť o modlitby celej Cirkvi. Škapuliar sa popri ruženci stal jednou zo základných mariánskych pobožností. V súčasnosti je pobožnosť  k svätému škapuliaru známy nielen v Európe, ale na celom svete. Treba pripomenúť, že Pápež Ján Pavol II. nosí / nosil svätý škapuliar od detstva.

 

N i h i l    o b s t a t

Jozef Kostolný

generálny vikár

 

I m p r i m a t u r

Mons. Eduard Kojnok

biskup

Rožňava 04.10.1993

Číslo 894/93

 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.