Choď na obsah Choď na menu
 


Deviatnik k svätému Júdovi Tadeášovi 06

27. 1. 2009

Duchovné čítanie

Slovenský študent nám píše: "Podivne dostala sa mi do ruky knižočka Svätý Júda Tadeáš. Prozreteľnosť sama poslala mi ju na pomoc. Vo veľmi chúlostivej veci povolania a štúdií obrátil som sa s celou dôverou na svätého Tadeáša a sľúbil som mu, že keď ma vypočuje, dám to uverejniť v novom vydaní knižočky. A skvele ma vypočul. Školský referát dovolil mi zložiť doplňovacie skúšky a šťastlivo som ich aj zložil." /8.dec.1937/

 

Istému žiakovi hrozilo, že načisto ohluchne. Tak by sa bol stal nemožným v škole. Vo veľkom súžení utiekal sa k svätému apoštolovi. A svätý Júda vypočul jeho dôvernú prosbu.

 

Ktorýsi kňaz nerozvážne sa vyslovil z kazateľne. Preto ho ostro napádali. Na orodovanie svätého Tadeáša prosil Božské Srdce o pomoc. Žalobník neočakávane odvolal žalobu. /Sendbote 1893, 317. str./

 

Chorú matku traja lekári uznali za nevyliečiteľnú. Ale ona sa s dôverou obrátila na svätého Tadeáša. Jemu na česť odbavila deviatnik a zakrátko mohla sa vrátiť k dietkam. /Tiež tam, 318. str./

 

V prvej svetovej vojne istý otec každodenne sa modlil k svätému Tadeášovi a jeho orodovaniu ďakuje, že sa mu syn šťastlivo navrátil z hrozných bojov na ruskom fronte.

 

Istý spolok v kritickom položení obrátil sa na svätého Tadeáša. A neočakávane dostal od akéhosi dobrodincu takú sumu, že si mohol všetky dlhy vyplatiť.

 

Svätý Tadeáš má oltár aj v jezuitskom kostole v Bratislave. Pri oltári na stene pripevnené votívne dosky dokazujú, že orodovanie svätého nejednému pomohlo vo veľkých ťažkostiach. Aj v trnavskom  jezuitskom kostole je na oltári svätého Jozefa socha svätého Tadeáša.  I tu mnohí ďakujú za osobitnú pomoc v najrozličnejších duševných a telesných trápeniach.

 

Novšie vyslyšania prináša P o s o l    B o ž s k é h o    S r d c a

 

skoro v každom čísle medzi vďakami.

 

Modlitby ako na prvý deň deviatnika.

 

MODLITBA

 

Ó, mocný ochranca môj a slávny mučeník svätej viery, svätý Tadeáš! Ty si veľký apoštol a príbuzný Pána Ježiša. Všade na svete sa oslavuje tvoja veľká láskavosť a ochota pomáhať a to aj v najťažších  trápeniach. A ty pomáhaš v každom čase a v každej potrebe. Áno, pomáhaš, aj vtedy, keď už niet pomoci. Preto som prišiel / prišla / k tebe, aby som ťa vrúcne prosil - prosila - o pomoc. Ty znáš moje presmutné položenie, moje trápenie, moju žalosť. So všetkou dôverou ťa prosím, pomôž mi v tomto mojom veľkom súžení. /Tu sa vyžaluj, čo ťa trápi./

 

Prosím ťa, odober mi tento ťažký kríž, ktorý ma tlačí. Ale ak to dobrý Pán Boh inak ustanovil a nebolo by mi to na spasenie užitočné, o čo ťa prosím, vtedy mi vypros milosti a sily, aby som na tejto krížovej ceste udatne niesol /a/ svoj kríž a nebol /a/ malomyseľný /á/.

 

Ach, mocný pomocník môj, už ma len nenechaj od teba odísť smutného /ú/ a nevypočutého /ú/. Veď si taký dobrý a láskavý a pomáhaš všetkým, čo sa k tebe s dôverou utiekajú! Pomôž teraz aj mne. Pripomeň svojmu príbuznému  a môjmu Spasiteľovi, čo prisľúbil: "Proste a dá sa vám." Nech dá aj mne, o čo ho pre tvoje zásluhy a orodovanie tak veľmi prosím.

 

Amen.

 

 

 

Môžeme pripojiť "Litánie" a "Modlitby v rozličných potrebách".