Choď na obsah Choď na menu
 


STANICA DVANÁSTA

19. 2. 2011

PÁN JEŽIŠ NA KRÍŽI ZOMIERA 

V. Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme tebe.

R. Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.

Poď a podívaj sa na Pána Ježiša: s krížom vyzdvihnutý, medzi nebom a zemou tri hodiny visí v mori múk a bolestí, svoju dušu Otcovi odovzdáva, hlavu nakloňuje a za nás zomiera.

Ukrižovaný Ježišu, ktorý si tak trpkou smrťou zomrel, len aby si moju smrť osladil a mne život večný zaistil, daj, aby som len tebe žil a po smrti, ktorú ako trest za hriechy vďačne prijmem, do večného spasenia sa dostal.

Otčenáš... Zdravas...

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

R. Aj nad dušami v očistci.

Pieseň

14. S tebou Matka bolestivá, duša moja vierou živá /:pod krížom chce žalostiť.:/