Choď na obsah Choď na menu
 


STANICA JEDENÁSTA

19. 2. 2011

PÁNA JEŽIŠA NA KRÍŽ PRIBÍJAJÚ

V. Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme tebe.

R. Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.

Súcitne uvažuj o nevýslovných bolestiach Ježišových, ktoré citil, keď jeho ranami posypané telo na kríž vystreli a železnými klincami naň pribili.

Ukrižovaný Ježišu, muky ukrižovania za moje hriechy len z lásky ku mne si znášal, naplň srdce moje ošklivosťou voči hriechom a láskou k tebe, aby som sebazapieraním sám seba ukrižoval a všetky protivenstvá, teba milujúc, trpezlivo znášal.

Otčenáš... Zdravas...

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

R. Aj nad dušami v očistci.

Pieseň

13. S tebou cítim tvoju bolesť, tým chcem svoju dušu povzniesť /:umučenie precítiť.:/