Choď na obsah Choď na menu
 


STANICA ŠTRNÁSTA

19. 2. 2011

PÁNA JEŽIŠA POCHOVÁVAJÚ 

V. Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme tebe.

R. Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.

Rozjímaj, ako učeníci v svätej bázni, úctivo položili Ježišovo telo do skalného hrobu, v ktorom odpočívalo do tretieho dňa.

Najláskavejší Ježišu, vďaky ti vzdávam za všetky bolesti, ktoré si pre nás trpel a pre dôstojné pochovanie tela tvojho prosím, udeľ milostivo, aby som ťa vo Sviatosti Oltárnej s dobrou prípravou čím častejšie do čistého srdca prijímal a tak sebe slávne zmŕtvychvstanie zabezpečil.

Otčenáš... Zdravas...

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

R. Aj nad dušami v očistci.

Pieseň

16. A keď telo moje skoná, daj nech duša moja spozná /:blaho žitia večného.:/