Choď na obsah Choď na menu
 


STANICA TRINÁSTA

19. 2. 2011

PÁNA JEŽIŠA Z KRÍŽA SKLADAJÚ 

V. Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme tebe.

R. Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.

Rozjímaj nad tým, ako Nikodém a Jozef Arimatejský zložili z kríža Ježišovo telo a vložili ho do lona Panny Márie, ktorá plná bolesti na rukách ho drží a s láskou objíma.

Bolestná Matka Božia, ktorá v lone držíš mŕtve telo toho, ktorý za mňa zomrel, pre bolesť srdca tvojho ťa prosím, vezmi i mňa na materinské ruky svoje, aby som v živote pod ochranou tvojou zostal a tak spasenie duše svojej dosiahol.

Otčenáš... Zdravas...

V. Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami.

R. Aj nad dušami v očistci.

Pieseň

15. Kriste, keď zo sveta vyjdem, nech skrz tvoju Matku prídem /:do víťazstva slávneho.:/