Choď na obsah Choď na menu
 


ZÁVEREČNÁ MODLITBA

19. 2. 2011

V. Klaniame sa ti, Kriste a dobrorečíme tebe.

R. Lebo si svätým krížom svojím svet vykúpil.

Milostivý a milosrdný Ježišu, nekonečnej tvojej velebnosti obetujeme túto pobožnosť Krížovej cesty ako poďakovanie za nevýslovné bolesti a prehorkú smrť tvoju a k dosiahnutiu odpustenia hriechov, zaslúžených pokút ak vyslobodeniu duší z očistca. Ó Ježišu, náš Spasiteľu a Vykupiteľu, nedopusť, aby svätá krv tvoja bola zbytočne pre nás vyliata a cena tvojej smrti na nás stratená bola. Ty nás spravuj tu na zemi a mocou umučenia svojho voveď nás do života večného, kde ťa chceme s Otcom i Duchom svätým chváliť a zvelebovať na veky vekov. Amen.