Choď na obsah Choď na menu
 


Litánie k najsvätejšiemu menu Ješiž

18. 9. 2011

Litánie k najsvätejšiemu menu Ježiš

Pane,  zmiluj sa                         Pane,  zmiluj sa

Kriste,  zmiluj sa                        Kriste, zmiluj sa

Pane,  zmiluj sa,                        Pane,  zmiluj sa

alebo

Kyrie eléison                              Kyrie eléison

Christe eléison                          Christe, eléison

Kyrie, eléison                             Kyrie, eléison

 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,  zmiluj sa nad nami

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami

Svätá Trojica jeden Boh, zmiluj sa nad nami

 

Ježišu, Syn živého Boha, zmiluj sa nad nami

Ježišu, obraz Otca

Ježišu, žiara večného svetla

Ježišu, kráľ slávy

Ježišu, slnko spravodlivosti

Ježišu, Syn Márie Panny

Ježišu, hoden lásky

Ježišu, obdivuhodný

Ježišu, Boh mocný

Ježišu, otec budúceho veku

Ježišu, anjel veľkej rady

Ježišu, najmocnejší

Ježišu, najtrpezlivejší

Ježišu, najposlušnejší

Ježišu, tichý a pokorný srdcom

Ježišu, milujúci čistotu

Ježišu, milujúci nás

Ježišu, Boh pokoja

Ježišu, pôvodca života

Ježišu, príklad čností

Ježišu, horliteľ za spásu duší

Ježišu, Boh náš

Ježišu, naše útočisko

Ježišu, otec chudobných

Ježišu, poklad veriacich

Ježišu, dobrý pastier

Ježišu, pravé svetlo

Ježišu, večná múdrosť

Ježišu, nekonečná dobrota

Ježišu, naša cesta a náš život

Ježišu, radosť anjelov

Ježišu, kráľ patriarchov

Ježišu, majster apoštolov

Ježišu, učiteľ evanjelistov

Ježišu, sila mučeníkov

Ježišu, svetlo vyznavačov

Ježišu, čistota panien

Ježišu, koruna všetkých svätých

Buď nám milostivý     zľutuj sa nad nami Ježišu

Buď nám milostivý     vyslyš nás Ježišu

Od všetkého zla         ochraňuj nás Ježišu

Od každého hriechu

Od tvojho hnevu

Od úkladov diablových

Od ducha smilstva

Od večnej smrti

Od zanedbávania vnuknutí tvojich

Pre tajomstvo tvojho svätého vtelenia

Pre tvoje narodenie

Pre tvoje detstvo

Pre tvoj božský život

Pre tvoju namáhavú prácu

Pre tvoju smrteľnú úzkosť a tvoje utrpenie

Pre tvoj kríž a tvoju opustenosť

Pre tvoje mdloby

Pre tvoju smrť a tvoje pochovanie

Pre tvoje zmŕtvychvstanie

Pre tvoje nanebovstúpenie

Pre tvoje ustanovenie najsvätejšej Eucharistie

Pre tvoju radosť

Pre tvoju slávu

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Ježišu

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Ježišu

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami Ježišu

Ježišu, uslyš nás                       Ježišu vyslyš nás

 

Modlime sa:

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal: Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Prosíme ťa, daj nám pocítiť svoju božskú lásku, aby sme ťa milovali celým srdcom, ústami i skutkami a nikdy ťa neprestali chváliť.

Pane daj, aby sme stále mali bázeň pred tvojím svätým menom a zároveň ho aj milovali, veď ty neprestajne spravuješ všetkých, ktorých upevňuješ vo svojej láske. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov.

R. Amen.


 

 

  

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

litanie

(dorznka@gmail.com, 27. 10. 2013 20:33)