Choď na obsah Choď na menu
 


Litánie k svätým

18. 9. 2011

Litánie k svätým

 

I. Prosba Bohu


Pane,  zmiluj sa                         Pane,  zmiluj sa

Kriste,  zmiluj sa                        Kriste, zmiluj sa

Pane,  zmiluj sa,                        Pane,  zmiluj sa

alebo

Otec na nebesiach, Bože,           zmiluj sa nad nami

Syn, Vykupiteľ sveta Bože

Duchu svätý Bože

Svätá Trojica, jeden Boh

 

II. Vzývanie svätých

Svätá Mária,                                  oroduj za nás

Svätá Božia Rodička,                       oroduj za nás

Svätá Panna panien                        oroduj za nás

Svätý Michal, Gabriel a Rafael          orodujte za nás

Patriarchovia a proroci

Svätý Abrahám                              oroduj za nás

Svätý Mojžiš

Svätý Eliáš

Svätý Ján Krstiteľ

Svätý Jozef

Všetci svätí patriarchovia a proroci  orodujte za nás

 Apoštoli a mučeníci

 Svätý Peter a Pavol                       orodujte za nás

Svätý Ondrej                                oroduj za nás

Svätý Ján a Jakub                         orodujte za nás

Svätý Tomáš                               oroduj za nás

Svätý Matúš

Všetci svätí apoštoli                    orodujte za nás

Svätý Lukáš

Svätý Marek

Svätý Barnabáš

Svätá Mária Magdaléna

Všetci svätí učeníci Pána                orodujte za nás

Mučeníci

Svätý Štefan

Svätý Ignác Antiochijský

Svätý Polykarp

Svätý Justín

Svätý Vavrinec

Svätý Cyprián

Svätý Bonifác

Svätý Vojtech

Svätý Stanislav

Svätý Tomáš Becket

Svätý Ján Nepomucký

Svätý Ján Fisher a Tomáš More

Svätý Pavol Miki

Svätí košickí mučeníci                       orodujte za nás

Svätý Izák Jogues /žog/ a Ján de Brébeuf

Svätý Peter Chanel

Svätý Karol Lwanga

Svätý Perpetua a Felicita                   orodujte za nás

Svätá Agnesa

Svätá Mária Goretti

Všetci svätí mučeníci                       orodujte za nás

Biskupi a učitelia cirkvi

Svätý Lev a Gregor orodujte za nás

Svätý Ambróz

Svätý Hieronym

Svätý Augustín

Svätý Atanáz

Svätý Bazil a Gregor Naziánsky

Svätý Ján Zlatoústy

Svätý Martin

Svätý Patrik

Svätý Cyril a Metod                          orodujte za nás

Svätý Karol Borromeno

Svätý František Saleský

Svätý Pius Desiaty

Kňazi a rehoľníci

Svätý Anton

Svätý Benedikt

Svätý Gorazd

Svätý Andrej Svorad a Benedikt

Svätý Bernard

Svätý František a Dominik

Svätý Tomáš Akvinský

Svätý Ignác Loyolský

Svätý František Xaverský

Svätý Vincent de Paul

Svätý Ján Maria Vianney

Svätý Ján Bosco

Svätá Katarína Sienská

Svätá Terézia Avilská

Svätá Ružena Limská

 Laici

Svätý Ľudovít

Svätá Monika

Svätý Alžbeta Uhorská

Všetci Boží svätí a sväté                 orodujte za nás

 

III. Vzývanie Krista

A

Buď nám milostivý                        ochraňuj nás, Pane

Od všetkého zla

Od každého hriechu

Od úkladov diablových

Od hnevu, nenávisti a všetkej zlovôle

Od večnej smrti

Pre tvoje vtelenie

Pre tvoje narodenie

Pre tvoj krst a svätý pôst

Pre tvoj kríž a tvoje umučenie

Pre tvoje sväté zmŕtvychvstanie

Pre tvoje zázračné nanebovstúpenie

Pre zoslanie Ducha Svätého

Pre tvoj slávny príchod

alebo B

Kriste, Syn živého Boha             zmiluj sa nad nami

Ty si prišiel na tento svet

Ty si visel na kríži

Ty si pre nás podstúpil smrť

Ty si ležal v hrobe

Ty si vstal z mŕtvych

Ty si vystúpil do neba

Ty si poslal Ducha Svätého apoštolom

Ty sedíš po pravici Otca

Ty prídeš súdiť živých i mŕtvych

 IV. Prosby za rozličné potreby

A

Zľutuj sa Pane nad nami                          prosíme Ťa, vyslyš nás

Priveď nás k pravému pokániu

Posilni a zachovaj nás v tvojej svätej službe

Udeľ všetkým našim dobrodincom večnú odmenu

Daj a zachovaj nám zemskú úrodu

alebo B

Buď nám Pane milostivý                                    prosíme Ťa, vyslyš nás

Pozdvihni naše srdcia k túžbe po nebi

Zachráň nás a našich bratov, príbuzných a dobrodincov od večného zatratenia.

Udeľ všetkým zosnulým veriacim večnú blaženosť

Ochráň svet pred chorobami, hladom a vojnou

Daruj všetkým národom pokoj a pravú svornosť

C /nevynechávajú sa/

Spravuj a zachovaj svoju svätú Cirkev prosíme Ťa, vyslyš nás

Zachovaj vo svätej horlivosti Svätého Otca a všetkých

zasvätených tvojej službe

Zjednoť všetkých veriacich v Krista

Priveď všetkých ľudí k svetlu evanjelia

V. Záver

A

Kriste uslyš nás                       Kriste vyslyš nás

Kriste vyslyš nás                      Kriste uslyš nás

alebo

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

Modlime sa:

Bože, naše útočisko a sila, pôvodca nábožnosti, ujmi sa nábožných prosieb svojej Cirkvi a daj nám dosiahnuť o čo s dôverou prosíme skrze Krista, nášho Pána.

R. Amen.

Alebo

Milosrdný Bože, ty vieš, že sme krehkí a ľahko klesáme, prosíme ťa zľutuj sa nad nami a príkladom svojich svätých posilni v nás lásku k tebe. Skrze Krista, nášho Pána.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Prosba Bohu

(Admin, 18. 4. 2012 21:25)

Opravené.

Prosba Bohu

(Zuzana, 18. 4. 2012 20:23)

Zdravim. Neda mi podotknut, ze v Prosbe Bohu, ma byt za: Otce z nebies, Boze,
Synu, Vykupitel sveta, Boze.
Snad to v skorom case opravite.
Vdaka.

Prosba Bohu

(Zuzana, 18. 4. 2012 20:17)

Za: Otce z nebies, Boze
ma nasledovat:
Syn, Vykupitel sveta, Boze
Mozete to, prosim, opravit?
Vdaka.