Choď na obsah Choď na menu
 


LORETÁNSKE LITÁNIE

17. 9. 2011

 

Loretánske litánie

Pane,  zmiluj sa                         Pane,  zmiluj sa

Kriste,  zmiluj sa                        Kriste, zmiluj sa

Pane,  zmiluj sa,                        Pane,  zmiluj sa

 

Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,  zmiluj sa nad nami

Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami

Svätá Trojica jeden Boh, zmiluj sa nad nami

 

Svätá Mária - oroduj za nás

Svätá Božia Rodička

Svätá Panna Panien

Matka Kristova

Matka Cirkvi

Matka Božej milosti

Matka najčistejšia

Matka najnevinnejšia

Matka panenská

Matka nepoškvrnená

Matka hodna lásky

Matka obdivuhodná

Matka dobrej rady

Matka Stvoriteľa

Matka Spasiteľa

Panna najmúdrejšia

Panna hodna úcty

Panna hodna chvály

Panna mocná

Panna dobrotivá

Panna verná

Zrkadlo spravodlivosti

Sídlo múdrosti

Príčina našej radosti

Príbytok Ducha Svätého

Príbytok hoden cti

Vznešený príbytok nábožnosti

Ruža tajomná

Veža Dávidovho mesta

Dom zlatý

Archa úmluvy

Brána do neba

Hviezda ranná

Uzdravenie chorých

Útočisko hriešnikov

Útecha zarmútených

Pomocnica kresťanov

Kráľovná anjelov

Kráľovná patriarchov

Kráľovná prorokov

Kráľovná apoštolov

Kráľovná mučeníkov

Kráľovná vyznavačov

Kráľovná panien

Kráľovná všetkých svätých

Kráľovná počatá bez poškvrny dedičného hriechu

Kráľovná nanebovzatá

Kráľovná posvätného ruženca

Kráľovná rodiny

Kráľovná pokoja

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

 

V. Oroduj za nás, svätá Božia Rodička

K. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

 

Modlime sa:

Pane a Bože náš, dopraj nám tešiť sa zo stáleho zdravia tela i duše a na mocný príhovor Preblahoslavenej Panny Márie ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď do večnej radosti. Skrze Krista, nášho Pána.

R. Amen.

 

Pod tvoju ochranu

 
 
 
 

Pod tvoju ochranu sa utiekame svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty, Panna slávna a požehnaná. Amen.

Spomeň si, svätá Panna Mária

Spomeň si, svätá Panna Mária, že nikdy nebolo počuť, žeby bol niekto opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba prosil o pomoc a žiadal tvoje orodovanie. Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam k tebe. Matka, Panna panien, k tebe prichádzam, pred tebou stojím ja úbohý a kajúci hriešnik. Matka večného Slova, neodmietni moje slová, ale ma milostivo vypočuj a vyslyš. Amen.

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

zachrana

(E+E+M, 2. 8. 2016 21:42)

Prosíme o záchranu nášho tata. Naša mocná Matka vyslys nás.