Choď na obsah Choď na menu
 


MEDŽUGORIE JÚL 2014 - SMENINÁRE

Milí priatelia,

touto cestou sa obraciame ku všetkým Medžugorským centrám, modlitbovým

spoločenstvám a skupinám spojených s Medžugorím po celom svete, s prosbou,

aby informovali  všetkých ľudí, organizácie a spoločenstvá, s ktorými

organizujú Medzinárodné duchovné semináre – duchovné obnovy v našej

farnosti.

 Aj napriek tomu, že informácie dávame na našu webovú stránku, v poslednom

čase počúvame od pútnikov, že by sa radi zúčastnili nejakej duchovnej obnovy,

ale nevedia, že sa nejaké organizujú. Vy ste naše predĺžené ruky a to veľmi

vzácne, preto vás prosíme, aby ste sledovali našu stránku a informovali tých, pre

ktorých sa duchovná obnova pripravuje.

 V prílohe Vám posielame nasledujúce dva semináre: seminár pre kňazov

a seminár pre manželské páry. Kvôli organizácii je dôležité, aby sa tí, ktorí sa

chcú zúčastniť, prihlásili. Všetky pokyny sú v programe.

 Zo srdca Vám ďakujeme za všetko, čo robíte. Ostávajme spojení v modlitbe.

 Nech Vás Pán požehnáva a chráni!

 

páter Márinko Šakota, správca farnosti

 

 Medžogorie 1. jún 2014

 

19. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE KŇAZOV

 Medžugorie od 7. do 12. júla 2014

„Hľa, tvoja matka!“ (Jn 19, 27)

„V škole Panny Márie“

 

PROGRAM SEMINÁRA

7. júla 2014, pondelok

15.00 – 18.00 Prihlásenie účastníkov (Dvorana Jána Pavla II.)

18.00 ZAČIATOK SEMINÁRA

Modlitba ruženca, sv. omša, modlitba za uzdravenie a slávnostné tajomstvá ruženca

 

8. júla 2014, utorok

09.00 Adorácia

09.30 Prednáška, modlitba

12.00 Prestávka (tichá adorácia)

15.30 Prednáška, modlitba

18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, modlitba za uzdravenie, sláv. tajomstvá ruženca)

22.00 Adorácia

 

9. júla 2014, streda

09.00 Adorácia

09.30 Prednáška, modlitba

12.00 Prestávka (tichá adorácia)

15.30 Prednáška, modlitba

18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, modlitba za uzdravenie, sláv. tajomstvá ruženca)

 

10. júla 2014, štvrtok

06.00 Ruženec na Podbrde - vrchu zjavenia

10.00 Prednáška, modlitba

12.00 Prestávka (tichá adorácia)

15.30 Prednáška, modlitba

18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, adorácia)

 

11. júla 2014, piatok

06.00 Krížová cesta na Križevci, sv. spoveď

15.30 Prednáška, modlitba

18.00 Večerný program (ruženec, sv. omša, poklona sv. krížu)

 

12. júla 2014, sobota

08.30 Odchod na hrob fra Slavka Barbarića, modlitba

09.00 Skúsenosti, svedectvá

STRETNUTIE KONČÍ SV. OMŠOU O 11.00 hod.

Koordinátorom semináru je páter Marinko Šakota.

 

 

Prednášať na seminári bude Dr. Jozefina Škarica. Narodila sa v roku 1984. Je lekárka,

vydatá, matka štyroch detí. Po ukončení štúdia medicíny pracuje v Zdravotníckom centre

v Šibeniku, v Chorvátsku. V roku 1985 si urobila špecializáciu v odbore školská medicína.

Zosnulý biskup Šibenika Msgr. Srećko Badurina založil v roku 1993 v Šibeniku Poradňu pre

mladých, manželstvo a rodinu a dr. Škaricu menoval za vedúcu Poradne. Po dvojročných

štúdiách v Zágrebe získala v roku 2004 diplom Poradcu pre rodinu. Posledných desať rokov

sa spolupodieľa na Kurzoch prípravy na manželstvo a vedie početné prednášky a semináre

v Chorvátsku i zahraničí o manželstve, rodine a výchove.

  

Seminár sa bude konať v hale za kostolom. Poplatok za účasť je 40 € za manželský pár.

Prihlásiť sa možno prostredníctvom e-mailu: seminar.marija@medjugorje.hr, alebo faxom:

00387-36-651 999 (pre Mariju Dugandžić). Počet účastníkov je kvôli priestoru obmedzený,

preto vás prosíme, aby ste svoju registráciu zaslali čo najskôr. Taktiež prosíme všetky

manželské páry, účastníkov semináru, aby si samostatne zabezpečili ubytovanie v

Medžugorí.

  

Kvôli organizácii semináru a pre vaše ubezpečenie vás prosíme, aby ste sa považovali za 

zaregistrovaných, až keď dostanete kladnú odpoveď. Ak odpoveď nedostanete,

znamená to, že sme nedostali vašu prihlášku a nie ste ešte zaregistrovaní, pretože ste

svoj e-mail zaslali na nesprávnu adresu, alebo máte v počítači vírus a e-maily sú

automaticky blokované. Preto sa môžete považovať za zaregistrovaných na seminári, až

keď dostanete potvrdzujúcu odpoveď.

 

Informácie pre záujemcov zo Slovenska

 

Dopravu na seminár organizuje Gospa travel :

Mail: v.chromek@gmail.com

Tel: 0902 373 505

 

Ak by ste potrebovali akékoľvek informácie môžete sa kontaktovať na :

 

Svetlo Máriino, mail: gospa3@gmail.com, tel: 00387 63 057 348

 

15. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR PRE

MANŽELSKÉ PÁRY

Medžugorie od 13. do 16. júla 2014

„Dôvera v modlitbe a vo výchove“

Program

Nedeľa, 13. júla 2014

15.00 Registrácia účastníkov

17.00 Úvod semináru

18.00 Večerný modlitbový program v kostole

Pondelok, 14. júla 2014

9.00 Ranná modlitba

9.30 Prednáška, rozhovor

12.00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou v tichu

15.30 Prednáška, rozhovor

18.00 Večerný modlitbový program v kostole

Utorok, 15. júla 2014

6.00 Modlitba na Križevci

10.00 Prednáška, rozhovor

12.00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou v tichu

16.00 Prednáška, rozhovor

Príprava na svätú spoveď pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou

18.00 Večerný modlitbový program v kostole

22.00 Poklona pred Najsvätejšou sviatosťou oltárnou

Streda, 16. júla 2014

7.00 Modlitba na Podbrde – vrchu zjavenia

10.00 Zážitky účastníkov

11.30 Záverečná sv. Omša

Koordinátorom semináru je páter Marinko Šakota.

  

Prednášať na seminári bude Dr. Jozefina Škarica. Narodila sa v roku 1984. Je lekárka,

vydatá, matka štyroch detí. Po ukončení štúdia medicíny pracuje v Zdravotníckom centre

v Šibeniku, v Chorvátsku. V roku 1985 si urobila špecializáciu v odbore školská medicína.

Zosnulý biskup Šibenika Msgr. Srećko Badurina založil v roku 1993 v Šibeniku Poradňu pre

mladých, manželstvo a rodinu a dr. Škaricu menoval za vedúcu Poradne. Po dvojročných

štúdiách v Zágrebe získala v roku 2004 diplom Poradcu pre rodinu. Posledných desať rokov

sa spolupodieľa na Kurzoch prípravy na manželstvo a vedie početné prednášky a semináre

v Chorvátsku i zahraničí o manželstve, rodine a výchove.

  

Seminár sa bude konať v hale za kostolom. Poplatok za účasť je 40 € za manželský pár.

Prihlásiť sa možno prostredníctvom e-mailu: seminar.marija@medjugorje.hr, alebo faxom:

00387-36-651 999 (pre Mariju Dugandžić). Počet účastníkov je kvôli priestoru obmedzený,

preto vás prosíme, aby ste svoju registráciu zaslali čo najskôr. Taktiež prosíme všetky

manželské páry, účastníkov semináru, aby si samostatne zabezpečili ubytovanie v

Medžugorí.

 

 

Kvôli organizácii semináru a pre vaše ubezpečenie vás prosíme, aby ste sa považovali za

zaregistrovaných, až keď dostanete kladnú odpoveď. Ak odpoveď nedostanete,

znamená to, že sme nedostali vašu prihlášku a nie ste ešte zaregistrovaní, pretože ste

svoj e-mail zaslali na nesprávnu adresu, alebo máte v počítači vírus a e-maily sú

automaticky blokované. Preto sa môžete považovať za zaregistrovaných na seminári, až

keď dostanete potvrdzujúcu odpoveď.

 

Informácie pre záujemcov zo Slovenska

Dopravu na seminár organizuje Gospa travel :

Mail: v.chromek@gmail.com

Tel: 0902 373 505

 

Ak by ste potrebovali akékoľvek informácie môžete sa kontaktovať na :

 

 

 

 Svetlo Máriino, mail: gospa3@gmail.com, tel: 00387 63 057 348

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.