Choď na obsah Choď na menu
 


2. deň

5. 1. 2015

Posol Božieho milosrdenstva

"Pane, ak chceš,môžeš ma očistiť! On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: "Chcem, buď čistý."  A malomocenstvo z neho zmizlo."

/Lk 5, 12-15/

Pane, ak chceš, i ja môžem byť očistený od svojej choroby, no nielen od nej. Som si vedomý svojich hriechov, možno práve oni sú príčinou môjho ochorenia. Predkladám ti v pokore svoje hriechy, i hriechy mojich predkov a vrúcne ťa prosím, pretrhni svojou Svätou krvou ich pôsobenie na moju dušu a telo. V mene tvojho nekonečného milosrdenstva, očisť moju dušu i telo v mene tvojho nekonečného milosrdenstva, očisť moju dušu od hriechu, vzývam tvoje milosrdenstvo a keď bude tvojou vôľou uzdraviť  ma, uzdrav i moju telesnú / duševnú / chorobu.

Do mora tvojej milosrdnej lásky  ponáram v tejto chvíli všetky moje hriechy i hriechy svojich predkov. Zmiluj sa nado mnou, Pane, na príhovor tvojej Svätej Matky a oddaného služobníka, pápeža Jána Pavla II., dôverujem ti!

/Osobný príhovor k Ježišovi.../

"Nie sme súhrnom našich slabostí a hriechov. Sme súhrnom Otcovej lásky k nám, našej skutočnej schopnosti stávať sa obrazom Jeho Syna Ježiša" /Ján Pavol II./

Modlitba:

Milovaný Svätý Otec, Jána Pavol II.

ty si za svojho pozemského života horlivo oslavoval Božie milosrdenstvo, ktoré prijíma každého hriešnika a nezavrhuje ani jediné z  Božích detí.

Oroduj u Srdca svojho Božského Majstra, ktoré je prameňom milosrdenstva o uzdravenie pre mňa, / pre ... meno/

Nech na tvoj mocný príhovor obsiahnem i ja a môj rod odpustenie všetkých hriechov, ktoré bránia uzdraveniu mojej duše i môjho tela. / uzdravenie tela i duše ... meno /

Svätý Otče, Ján Pavol II., ty si poslom Božieho Milosrdenstva, vypros u Ducha Svätého  môjmu nehodnému srdcu dar skutočnej kajúcnosti, ktorá otvára dokorán Srdce všemohúceho Boha. Amen.

/Nasledujú litánie a denná modlitba k Jánovi Pavlovi II./

Litánie k Jánovi Pavlovi II.

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste zmiluj sa nad nami,

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste uslyš nás,

Kriste vyslyš nás,

Otče z nebies Bože, zmiluj sa nad nami,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože

Duch Svätý Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás

Ján Pavol II., svätý pápež katolíckej cirkvi, oroduj za nás

Ján Pavol II., milujúci pastier Božieho stáda,

Ján Pavol II., verný zástupca Krista na zemi,

Ján Pavol II., pravý svedok Božej lásky,

Ján Pavol II., zrkadlo Kristovej pokory,

Ján Pavol II., vzor poníženosti a jednoduchosti,

Ján Pavol II., láskavý otec mládeže,

Ján Pavol II., živá obeta za hriešnikov,

Ján Pavol II., mučeník ducha,

Ján Pavol II., dobrovoľná obeta za neposlušné deti cirkvi,

Ján Pavol II., verný syn Márie Panny,

Ján Pavol II., vzor misionárov,

Ján Pavol II., horlivý ohlasovateľ evanjelia,

Ján Pavol II., opora trpiacich,

Ján Pavol II., nositeľ Kristovho pokoja,

Ján Pavol II., horliteľ kresťanskej jednoty,

Ján Pavol II., oddaný služobník Ducha Svätého,

Ján Pavol II., vzor kňazskej čistoty

Ján Pavol II.,, sprostredkovateľ Božích milostí,

Ján Pavol II., posila telesne i duševne chorých,

Ján Pavol II., nádej nešťastných,

Ján Pavol II., vzor živej viery,

Ján Pavol II., posol Božieho milosrdenstva,

Ján Pavol II., verný Kristovmu krížu,

Ján Pavol II., prostredník Božích zázrakov,

Ján Pavol II., apoštol zmierenia,

Ján Pavol II., vzor trpezlivosti v utrpení,

Ján Pavol II., kvet Nepoškvrneného Srdca Panny Márie oroduj za nás

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - odpusť nám, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - vyslyš nás, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - zmiluj sa nad nami, Pane

Modlime sa:

Láskavý Bože, ty si svojho oddaného služobníka, pápeža Jána Pavla II., obdaroval početnými charizmami tvojho Ducha a za jeho oddanosť evanjeliu, si ho pripočítal medzi zástup svojich vyvolených v nebi. Na jeho mocný príhovor, v mene Ježiša Krista, ťa prosíme, prinavráť telesné /duševné/ zdravie služobníkovi, /služobnici ... uviesť meno/ a vo svojom milosrdenstve jej /jemu daruj svojho Ducha Svätého, aby svojim pôsobením premenil ľudským schopnostiam nezmeniteľné. AMEN.

Denná modlitba k Jánovi Pavlovi II.

Milovaný Svätý Otče,

ty si bol všemohúcim Bohom vyvolený, aby si v láske  a v pravde viedol Kristovu putujúcu Cirkev. Pán ti popri iných daroch a charizmách, daroval i účasť na svojej Božskej moci uzdravovať. Pokorne ťa prosím, vypros mi uzdravenie  tela / duše /, /uzdravenie pre .... meno /

Nech Pán dobrotivo prijme moje / jej doterajšie trápenie a bolesť, ako i obetu za osobné hriechy, hriechy rodu i hriechy sveta a nech vo svojej milosrdnej láske učiní zázrak a zbaví tohto chorého jeho / jej choroby, ktorá oslabuje telesné i duševné sily a oberá o radosť ducha.

Drahý Svätý Otče, obraciam sa na teba s veľkou dôverou, vypočuj moje volanie. AMEN.

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

prosba

(Lucia , 28. 2. 2016 21:55)

Za dar veriaceho manžela

za syna

(Vierka, 19. 2. 2016 8:00)

Svätý Otče prosím za syna Samuela vypros mu to,čo najviac potrebuje Ďakujem

Prosba

(Oľga, 20. 5. 2015 14:51)

SV.Ján Pavol prosim Ťa o orodovanie za moju dcéru Martinku za uzdravenie na tele a na duši a požehnanie v jej Ďalšom živote.

prosba

(matka, 11. 1. 2015 9:32)

SV.Ján Pavol prosim o uzdravenie na tele a na dusi pre pre mna,syna,mnazela,ocka,Elenku a vsetkych trpiacich ,ktori prosia o pomoc,vsetky nestastne matky,prosim pomoz nam