Choď na obsah Choď na menu
 


3, deň

6. 1. 2015

 Vzor živej viery

"Ježiš vstal a opýtal sa ho: "Čo chceš, aby som ti urobil?" On odpovedal: "Pane, aby som videl!" A Ježiš mu povedal: "Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila!" 

/Lk 18, 40-42/

Ježišu, ty sa ma i dnes pýtaš, čo potrebujem, s čím prichádzam k tvojim nohám a zároveň pozoruješ, či verím v tvoju moc a lásku, či verím, že i pre mňa môžeš urobiť zázrak. Ježišu, chcem veriť bezhranične! Vypočuj, prosím, svoje dieťa, na príhovor tvojej Svätej Matky a oddaného služobníka Jána Pavla II. 

/Osobný príhovor k Ježišovi/

"Boh neustále robí veľké a zázračné veci. Nedovoľte, aby táto nádej vo vás zomrela! Budujte na nej svoj život!"

/Ján Pavol II./

Modlitba:

Milovaný Svätý Otec, Ján Pavol II.,

tvoja pozemská púť bola celá prežiarená neochvejnou vierou v Božiu lásku a všemohúcnosť. Ty si bez váhania dokázal uveriť slovám Svätého Písma, že:

"Bohu nič nie je nemožné", a to bol dôvod, prečo si ťa Pán vyvolil ako prostredníka svojich zázrakov. Tvoj rozum i srdce neohraničovali Božiu moc, v pokore a s vďakou voči Stvoriteľovi si sa skláňal pred rozumom, nepochopiteľnými, zázračnými skutkami Božej moci. Prijímal si s pokorou svoju ľudskú ohraničenosť a Svetlo Kristovej lásky i v krížoch každodenného života. Božiu láskavú ruku si dokázal vidieť i v trápeniach a dokonale si uveril prozreteľnému plánu Boha s každým človekom. Pokorne ťa prosím, vypros môjmu telu i mojej duši / telu i duši ... meno / úplné uzdravenie, aby som mohol ako tisíce uzdravených vo Svätom Písme, ohlasovať Božiu moc a lásku. 

Taktiež ťa prosím, Svätý Otče, oroduj za mňa u Ducha Svätého, aby moje srdce naplnil charizmou živej viery, ktorá nikdy nezapochybuje o Božej láske a jej prisľúbeniach. AMEN.

/Nasledujú litánie a denná modlitba k Jánovi Pavlovi II./

Litánie k Jánovi Pavlovi II.

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste zmiluj sa nad nami,

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste uslyš nás,

Kriste vyslyš nás,

Otče z nebies Bože, zmiluj sa nad nami,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože

Duch Svätý Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás

Ján Pavol II., svätý pápež katolíckej cirkvi, oroduj za nás

Ján Pavol II., milujúci pastier Božieho stáda,

Ján Pavol II., verný zástupca Krista na zemi,

Ján Pavol II., pravý svedok Božej lásky,

Ján Pavol II., zrkadlo Kristovej pokory,

Ján Pavol II., vzor poníženosti a jednoduchosti,

Ján Pavol II., láskavý otec mládeže,

Ján Pavol II., živá obeta za hriešnikov,

Ján Pavol II., mučeník ducha,

Ján Pavol II., dobrovoľná obeta za neposlušné deti cirkvi,

Ján Pavol II., verný syn Márie Panny,

Ján Pavol II., vzor misionárov,

Ján Pavol II., horlivý ohlasovateľ evanjelia,

Ján Pavol II., opora trpiacich,

Ján Pavol II., nositeľ Kristovho pokoja,

Ján Pavol II., horliteľ kresťanskej jednoty,

Ján Pavol II., oddaný služobník Ducha Svätého,

Ján Pavol II., vzor kňazskej čistoty

Ján Pavol II.,, sprostredkovateľ Božích milostí,

Ján Pavol II., posila telesne i duševne chorých,

Ján Pavol II., nádej nešťastných,

Ján Pavol II., vzor živej viery,

Ján Pavol II., posol Božieho milosrdenstva,

Ján Pavol II., verný Kristovmu krížu,

Ján Pavol II., prostredník Božích zázrakov,

Ján Pavol II., apoštol zmierenia,

Ján Pavol II., vzor trpezlivosti v utrpení,

Ján Pavol II., kvet Nepoškvrneného Srdca Panny Márie oroduj za nás

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - odpusť nám, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - vyslyš nás, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - zmiluj sa nad nami, Pane

Modlime sa:

Láskavý Bože, ty si svojho oddaného služobníka, pápeža Jána Pavla II., obdaroval početnými charizmami tvojho Ducha a za jeho oddanosť evanjeliu, si ho pripočítal medzi zástup svojich vyvolených v nebi. Na jeho mocný príhovor, v mene Ježiša Krista, ťa prosíme, prinavráť telesné /duševné/ zdravie služobníkovi, /služobnici ... uviesť meno/ a vo svojom milosrdenstve jej /jemu daruj svojho Ducha Svätého, aby svojim pôsobením premenil ľudským schopnostiam nezmeniteľné. AMEN.

Denná modlitba k Jánovi Pavlovi II.

Milovaný Svätý Otče,

ty si bol všemohúcim Bohom vyvolený, aby si v láske  a v pravde viedol Kristovu putujúcu Cirkev. Pán ti popri iných daroch a charizmách, daroval i účasť na svojej Božskej moci uzdravovať. Pokorne ťa prosím, vypros mi uzdravenie  tela / duše /, /uzdravenie pre .... meno /

Nech Pán dobrotivo prijme moje / jej doterajšie trápenie a bolesť, ako i obetu za osobné hriechy, hriechy rodu i hriechy sveta a nech vo svojej milosrdnej láske učiní zázrak a zbaví tohto chorého jeho / jej choroby, ktorá oslabuje telesné i duševné sily a oberá o radosť ducha.

Drahý Svätý Otče, obraciam sa na teba s veľkou dôverou, vypočuj moje volanie. AMEN.

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

za rodinu

(Vierka, 20. 2. 2016 14:00)

Svätý Otče prosím za svoje manželstvo a moju rodinu Ďakujem