Choď na obsah Choď na menu
 


4. deň

6. 1. 2015

Svedok Božej lásky

"Keď videl ich vieru, povedal: "Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy..." A on hneď, pred ich očami vstal, vzal lôžko a velebiac Boh, odišiel domov."

/Lk5, 20-25/

Pane Ježišu Kriste, tvoja láska k človeku je neopísateľná. Vždy si pomohol tomu, kto potreboval pomoc, zakaždým si uzdravil nielen telo človeka, ale i jeho ducha. Tvoja láska prežiarila celé ľudské bytie. Pokorne ťa prosím, zmiluj sa nado mnou a na príhovor tvojej Svätej Matky a oddaného služobníka Jána Pavla II., uzdrav ma z mojej choroby, i z mojej nedostatočnej lásky ... 

/Osobný príhovor k Ježišovi/

"Boh je v nás preto, aby sme uzatvárali do úzkych hraníc nášho ľudského ducha, Boh je v nás, aby nás vytrhol z nás samotných."

/Ján Pavol II./

Modlitba:

Milovaný Svätý Otec, Ján Pavol II., 

Božia láska sa stala stredobodom tvojho pozemského života a túžil si ju vniesť všade tam, kde vkročili tvoje nohy, kde pôsobilo tvoje srdce a tvoje modlitby. Pokorne ťa prosím, pre tvoju oddanú lásku ku Kristovi a jeho živému telu - cirkvi, vypros mi uzdravenie z  choroby ... /pomenuj/ ...

Zároveň ťa prosím, oroduj za mňa u Ducha Svätého, aby môjmu srdcu daroval dar opravdivej lásky, ktorá je základom celého kresťanstva a ktorá jediná dokonale svedčí o Ježišovi  a Jeho podstate. AMEN.

/Nasledujú litánie a denná modlitba k Jánovi Pavlovi II./

Litánie k Jánovi Pavlovi II.

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste zmiluj sa nad nami,

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste uslyš nás,

Kriste vyslyš nás,

Otče z nebies Bože, zmiluj sa nad nami,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože

Duch Svätý Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás

Ján Pavol II., svätý pápež katolíckej cirkvi, oroduj za nás

Ján Pavol II., milujúci pastier Božieho stáda,

Ján Pavol II., verný zástupca Krista na zemi,

Ján Pavol II., pravý svedok Božej lásky,

Ján Pavol II., zrkadlo Kristovej pokory,

Ján Pavol II., vzor poníženosti a jednoduchosti,

Ján Pavol II., láskavý otec mládeže,

Ján Pavol II., živá obeta za hriešnikov,

Ján Pavol II., mučeník ducha,

Ján Pavol II., dobrovoľná obeta za neposlušné deti cirkvi,

Ján Pavol II., verný syn Márie Panny,

Ján Pavol II., vzor misionárov,

Ján Pavol II., horlivý ohlasovateľ evanjelia,

Ján Pavol II., opora trpiacich,

Ján Pavol II., nositeľ Kristovho pokoja,

Ján Pavol II., horliteľ kresťanskej jednoty,

Ján Pavol II., oddaný služobník Ducha Svätého,

Ján Pavol II., vzor kňazskej čistoty

Ján Pavol II.,, sprostredkovateľ Božích milostí,

Ján Pavol II., posila telesne i duševne chorých,

Ján Pavol II., nádej nešťastných,

Ján Pavol II., vzor živej viery,

Ján Pavol II., posol Božieho milosrdenstva,

Ján Pavol II., verný Kristovmu krížu,

Ján Pavol II., prostredník Božích zázrakov,

Ján Pavol II., apoštol zmierenia,

Ján Pavol II., vzor trpezlivosti v utrpení,

Ján Pavol II., kvet Nepoškvrneného Srdca Panny Márie oroduj za nás

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - odpusť nám, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - vyslyš nás, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - zmiluj sa nad nami, Pane

Modlime sa:

Láskavý Bože, ty si svojho oddaného služobníka, pápeža Jána Pavla II., obdaroval početnými charizmami tvojho Ducha a za jeho oddanosť evanjeliu, si ho pripočítal medzi zástup svojich vyvolených v nebi. Na jeho mocný príhovor, v mene Ježiša Krista, ťa prosíme, prinavráť telesné /duševné/ zdravie služobníkovi, /služobnici ... uviesť meno/ a vo svojom milosrdenstve jej /jemu daruj svojho Ducha Svätého, aby svojim pôsobením premenil ľudským schopnostiam nezmeniteľné. AMEN.

Denná modlitba k Jánovi Pavlovi II.

Milovaný Svätý Otče,

ty si bol všemohúcim Bohom vyvolený, aby si v láske  a v pravde viedol Kristovu putujúcu Cirkev. Pán ti popri iných daroch a charizmách, daroval i účasť na svojej Božskej moci uzdravovať. Pokorne ťa prosím, vypros mi uzdravenie  tela / duše /, /uzdravenie pre .... meno /

Nech Pán dobrotivo prijme moje / jej doterajšie trápenie a bolesť, ako i obetu za osobné hriechy, hriechy rodu i hriechy sveta a nech vo svojej milosrdnej láske učiní zázrak a zbaví tohto chorého jeho / jej choroby, ktorá oslabuje telesné i duševné sily a oberá o radosť ducha.

Drahý Svätý Otče, obraciam sa na teba s veľkou dôverou, vypočuj moje volanie. AMEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

za syna

(Vierka, 21. 2. 2016 13:24)

Svätý Otče ,priateľ mládeže ,prosím oroduj za Samuela ,aby našiel Ježiša Ďakujem