Choď na obsah Choď na menu
 


5. deň

6. 1. 2015

Zrkadlo Kristovej pokory

"Len čo sa o ňom dopočula istá žena, ktorej dcéra bola posadnutá nečistým duchom, prišla, hodila sa mu k nohám a prosila ho, aby vyhnal ducha z jej dcéry. On jej povedal: "Nechaj, nech sa najprv nasýtia deti, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňatám." Ale ona mu odvetila: "Pane, aj šteňatá jedia pod stolom odrobinky po deťoch." On jej odpovedal: "Pre tieto slová choď, zlý duch vyšiel z tvojej dcéry."

/Mk 7, 25-29/

Ježišu, ty si skúšal pokoru ženy, ktorá od teba žiadala uzdravenie svojej dcéry, pretože pravú pokoru si ceníš viac, ako všetky poklady sveta. Pokorný nosí v sebe tvojho Ducha a tak v ňom môžeš pôsobiť Ty sám, svojou milosťou. Pane, moja pokora nie je taká, aká bola pokora tejto ženy. Keby si bola svoje slová "skúšky" adresoval mne, zdali by sa mi pritvrdé a s hundraním na tvoju namyslenosť by som odišiel... Taký som hriešny a pyšný. Prosím, zmiluj sa nado mnou, na mocný príhovor tvojej Svätej Matky a oddaného služobníka Jána Pavla II.

/Osobný príhovor k Ježišovi/

"Ide o to, aby človek nezahynul pohltený svetom, ale aby mal život večný v Bohu. A práve to znamená kríž."

/Ján Pavol II./

Modlitba:

Milovaný Svätý Otec, Ján Pavol II.,

stal si sa zrkadlom pokory Krista.  kráčal si odovzdaný do vôle Otca, krížovou cestou Syna a naplnený Duchom Svätým, Duchom pokory, si dokázal svet premieňať a zjednocovať, podľa plánu všemohúceho Stvoriteľa.  

Ukázal si svetu, že kde je pokora a láska, je i pravá múdrosť ducha a svätá jednota.

Odovzdane, s dôverou ťa prosím, pre tvoje pokorné srdce, ktoré často trpelo útokmi, výsmechom a neprijatím od pyšných tohto sveta, vypros mi dar uzdravenia tela, uzdravenie duše. Zároveň prosím, oroduj za mňa u Ducha Svätého, aby svojou mocou vložil do mňa dar pravej pokory, ktorá je poznávacím znamením Kristových detí a ktorá je tak potrebná pre spásu duše. AMEN.

/Nasledujú litánie a denná modlitba k Jánovi Pavlovi II./

Litánie k Jánovi Pavlovi II.

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste zmiluj sa nad nami,

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste uslyš nás,

Kriste vyslyš nás,

Otče z nebies Bože, zmiluj sa nad nami,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože

Duch Svätý Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás

Ján Pavol II., svätý pápež katolíckej cirkvi, oroduj za nás

Ján Pavol II., milujúci pastier Božieho stáda,

Ján Pavol II., verný zástupca Krista na zemi,

Ján Pavol II., pravý svedok Božej lásky,

Ján Pavol II., zrkadlo Kristovej pokory,

Ján Pavol II., vzor poníženosti a jednoduchosti,

Ján Pavol II., láskavý otec mládeže,

Ján Pavol II., živá obeta za hriešnikov,

Ján Pavol II., mučeník ducha,

Ján Pavol II., dobrovoľná obeta za neposlušné deti cirkvi,

Ján Pavol II., verný syn Márie Panny,

Ján Pavol II., vzor misionárov,

Ján Pavol II., horlivý ohlasovateľ evanjelia,

Ján Pavol II., opora trpiacich,

Ján Pavol II., nositeľ Kristovho pokoja,

Ján Pavol II., horliteľ kresťanskej jednoty,

Ján Pavol II., oddaný služobník Ducha Svätého,

Ján Pavol II., vzor kňazskej čistoty

Ján Pavol II.,, sprostredkovateľ Božích milostí,

Ján Pavol II., posila telesne i duševne chorých,

Ján Pavol II., nádej nešťastných,

Ján Pavol II., vzor živej viery,

Ján Pavol II., posol Božieho milosrdenstva,

Ján Pavol II., verný Kristovmu krížu,

Ján Pavol II., prostredník Božích zázrakov,

Ján Pavol II., apoštol zmierenia,

Ján Pavol II., vzor trpezlivosti v utrpení,

Ján Pavol II., kvet Nepoškvrneného Srdca Panny Márie oroduj za nás

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - odpusť nám, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - vyslyš nás, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - zmiluj sa nad nami, Pane

Modlime sa:

Láskavý Bože, ty si svojho oddaného služobníka, pápeža Jána Pavla II., obdaroval početnými charizmami tvojho Ducha a za jeho oddanosť evanjeliu, si ho pripočítal medzi zástup svojich vyvolených v nebi. Na jeho mocný príhovor, v mene Ježiša Krista, ťa prosíme, prinavráť telesné /duševné/ zdravie služobníkovi, /služobnici ... uviesť meno/ a vo svojom milosrdenstve jej /jemu daruj svojho Ducha Svätého, aby svojim pôsobením premenil ľudským schopnostiam nezmeniteľné. AMEN.

Denná modlitba k Jánovi Pavlovi II.

Milovaný Svätý Otče,

ty si bol všemohúcim Bohom vyvolený, aby si v láske  a v pravde viedol Kristovu putujúcu Cirkev. Pán ti popri iných daroch a charizmách, daroval i účasť na svojej Božskej moci uzdravovať. Pokorne ťa prosím, vypros mi uzdravenie  tela / duše /, /uzdravenie pre .... meno /

Nech Pán dobrotivo prijme moje / jej doterajšie trápenie a bolesť, ako i obetu za osobné hriechy, hriechy rodu i hriechy sveta a nech vo svojej milosrdnej láske učiní zázrak a zbaví tohto chorého jeho / jej choroby, ktorá oslabuje telesné i duševné sily a oberá o radosť ducha.

Drahý Svätý Otče, obraciam sa na teba s veľkou dôverou, vypočuj moje volanie. AMEN.

 

 

 

 

 

 
 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

za syna

(Vierka, 22. 2. 2016 14:46)

Drahý Svätý Otče , prosím oroduj za Samuela ,aby mu Pán daroval to,čo najviac potrebuje Ďakujem