Choď na obsah Choď na menu
 


6. deň

7. 1. 2015

Mučeník ducha

"Prišli k Ježišovi a našli človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, ako sedí oblečený a pri zdravom rozume, pri Ježišových nohách."

/Lk 8, 35/

Ježišu, ty uzdravuješ nielen chorých na tele, ale i duševne chorých. Muž, ktorému podľa Svätého Písma chýbal zdravý rozum, teda jeho psychika bola narušená, bol uzdravený tvojím dotykom a ostal sedieť pri tvojich nohách.

Prosím ťa teraz, môj Majster, za uzdravenie mojej psychiky, mojej osobnosti.  Tam, kde je prítomná psychická choroba, je vždy prítomný i zlý duch. ktorý zneužíva oslabenú vôľu chorého. Prosíme ťa, pre tvoje umučenie a rany, osloboď moju psychiku, uzdrav ma z choroby duše, daj, aby som dokázal sedieť pri tvojich nohách a byť tak navždy v pokoji a bezpečí. Uzdrav moju psychiku, Pane, na mocný príhovor tvojej Svätej Matky a oddaného služobníka Jána Pavla II.

/Osobný príhovor k Ježišovi/

"Kríž je znakom našej viery, našej nádeje a našej lásky. Pri kíži zložme naše úprimné modlitby s dôverou, že budú vypočuté."

/Ján Pavol II./

Modlitba:

Milovaný Svätý Otec, Ján Pavol II.

ty si bol mnohými označovaný za pápeža mučeníka. Tvoje mučeníctvo však nebolo mučeníctvom krvi, ale ducha. Tvoje srdce, myšlienky naplnené Duchom Svätým, ozdobené charizmou múdrosti, sa mnohokrát stali nevhodnými, ba priam bláznivými pre tých, ktorých duch patril nie Bohu, ale svetu. Tí ktorí sa nechali oklamať svetom, vlastnou pýchou a učenie Pravdy sa im stalo záťažou, ťa hanobili pre tvoje rozhodnutia sprevádzané vytrvalou modlitbou. Pre zástup detí sveta si sa stal iba nepotrebnou záťažou, nepohodlným zrkadlom svedomia, odmietnutým starcom, ktorý  už nedokáže držať krok s dobou. Nie choroba ťa učinila mučeníkom, ale neprijatie Pravdy, ktorej svedkom si sa stal, neprijatie tej pravdy, ktorá je Cestou a Životom, neprijatie dokonca od najbližších. Pokorne ťa prosím, pre tvoje mučeníctvo ducha, pre tvoje doráňané srdce plné nepochopenej lásky, ktoré ťa tak verne spájalo so svojím Majstrom a Jeho Svätou Matkou, vypros mojej duši uzdravenie. Vypros uzdravenie psychiky, osobnosti, mozgovej činnosti. Nech na tvoje orodovanie zavládne v mojej duši Boží pokoj a harmónia, jednota zrodená v láske a svetle Božieho Ducha.

Nech Svätý Duch odstráni z mojej duše všetko rozdelenie, nepokoj, akýkoľvek druh nevyrovnanosti a zmätenosti. Všetko nech prežiari svojím svetlom, uzdraví to, čo spôsobuje ochorenie, oslobodí od toho, čo zväzuje. Nech sa stane v mojej duši, psychike a celej osobnosti Božia vôľa, v mene Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho. Amen.

/Nasledujú litánie a denná modlitba k Jánovi Pavlovi II./

Litánie k Jánovi Pavlovi II.

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste zmiluj sa nad nami,

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste uslyš nás,

Kriste vyslyš nás,

Otče z nebies Bože, zmiluj sa nad nami,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože

Duch Svätý Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás

Ján Pavol II., svätý pápež katolíckej cirkvi, oroduj za nás

Ján Pavol II., milujúci pastier Božieho stáda,

Ján Pavol II., verný zástupca Krista na zemi,

Ján Pavol II., pravý svedok Božej lásky,

Ján Pavol II., zrkadlo Kristovej pokory,

Ján Pavol II., vzor poníženosti a jednoduchosti,

Ján Pavol II., láskavý otec mládeže,

Ján Pavol II., živá obeta za hriešnikov,

Ján Pavol II., mučeník ducha,

Ján Pavol II., dobrovoľná obeta za neposlušné deti cirkvi,

Ján Pavol II., verný syn Márie Panny,

Ján Pavol II., vzor misionárov,

Ján Pavol II., horlivý ohlasovateľ evanjelia,

Ján Pavol II., opora trpiacich,

Ján Pavol II., nositeľ Kristovho pokoja,

Ján Pavol II., horliteľ kresťanskej jednoty,

Ján Pavol II., oddaný služobník Ducha Svätého,

Ján Pavol II., vzor kňazskej čistoty

Ján Pavol II.,, sprostredkovateľ Božích milostí,

Ján Pavol II., posila telesne i duševne chorých,

Ján Pavol II., nádej nešťastných,

Ján Pavol II., vzor živej viery,

Ján Pavol II., posol Božieho milosrdenstva,

Ján Pavol II., verný Kristovmu krížu,

Ján Pavol II., prostredník Božích zázrakov,

Ján Pavol II., apoštol zmierenia,

Ján Pavol II., vzor trpezlivosti v utrpení,

Ján Pavol II., kvet Nepoškvrneného Srdca Panny Márie oroduj za nás

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - odpusť nám, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - vyslyš nás, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - zmiluj sa nad nami, Pane

Modlime sa:

Láskavý Bože, ty si svojho oddaného služobníka, pápeža Jána Pavla II., obdaroval početnými charizmami tvojho Ducha a za jeho oddanosť evanjeliu, si ho pripočítal medzi zástup svojich vyvolených v nebi. Na jeho mocný príhovor, v mene Ježiša Krista, ťa prosíme, prinavráť telesné /duševné/ zdravie služobníkovi, /služobnici ... uviesť meno/ a vo svojom milosrdenstve jej /jemu daruj svojho Ducha Svätého, aby svojim pôsobením premenil ľudským schopnostiam nezmeniteľné. AMEN.

Denná modlitba k Jánovi Pavlovi II.

Milovaný Svätý Otče,

ty si bol všemohúcim Bohom vyvolený, aby si v láske  a v pravde viedol Kristovu putujúcu Cirkev. Pán ti popri iných daroch a charizmách, daroval i účasť na svojej Božskej moci uzdravovať. Pokorne ťa prosím, vypros mi uzdravenie  tela / duše /, /uzdravenie pre .... meno /

Nech Pán dobrotivo prijme moje / jej doterajšie trápenie a bolesť, ako i obetu za osobné hriechy, hriechy rodu i hriechy sveta a nech vo svojej milosrdnej láske učiní zázrak a zbaví tohto chorého jeho / jej choroby, ktorá oslabuje telesné i duševné sily a oberá o radosť ducha.

Drahý Svätý Otče, obraciam sa na teba s veľkou dôverou, vypočuj moje volanie. AMEN.

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

za syna

(Vierka, 23. 2. 2016 10:39)

Milovaný Svätý Otče ,vypros Samuelovi všetko ,čo potrebuje Vďaka Ti