Choď na obsah Choď na menu
 


7. deň

8. 1. 2015

Dobrovoľná obeta za hriešnikov

"Hľa, bol pred Ním akýsi človek, ktorý mal vodnatieľku. Vzal ho teda, uzdravil a prepustil."

/Lk14, 2-4/

Ježišu, som tu pred tebou so svojou chorobou, s tým, čo trápi moje telo. Ty vidíš všetko, vidíš do môjho srdca. 

Muž, ktorého si uzdravil z vodnatieľky nemusel ani prosiť, ani kričať. Videl si ho a spravil všetko, aby mohol byť šťastný. Vezmi i mňa, vezmi ma do svojho náručia, viem, že od teba neodídem taký, aký som prišiel, pretože si môj milosrdný, láskavý Boh.  Už teraz ti ďakujem za všetko, čo pre mňa robíš....

/Osobný príhovor k Ježišovi.../

"Kristus sa nikdy nepýtal: "Prečo práve ja?" On jednoducho prešiel túto cestu do konca. Odmena prichádza, keď človek prijme svoju situáciu. Ak sa modlite Buď vôľa Tvoja, a veríte modlitbe, prichádza zázrak."

/Ján Pavol II./

Modlitba:

Milovaný Svätý Otec, Ján Pavol II., 

ty si vo svojej otcovskej láske k ľuďom dokázal odpúšťať i najťažšie previnenia proti láske. Spása duší sa stala pre teba, v tvojej svätej službe, najdôležitejšou úlohou. Pre tento cieľ si obetoval vlastné pohodlie, túžby, ciele, svoju ľudskosť. Svojím zriekaním a obeťami si priviedol k Prameňu života množstvo žízniacich. Pokorne ťa prosím, vzhliadni na mňa, tu na zemi trpiaceho a oroduj za moje uzdravenie z choroby ... /pomenuj/

Zároveň ťa prosím, Svätý Otče, aby si mi vyprosil takú horlivosť ducha, akou si bol sám obdarený, aby som každú svoju bolesť a životný nezdar, dokázal premeniť na obetu - vzácny kľúč od nebeskej brány. 

Nech láskavý Boh v tejto chvíli modlitby prijme všetky moje doterajšie bôle a utrpenia ako obetu za hriechy moje, mojich predkov i všetkých hriešnikov. AMEN.

/Nasledujú litánie a denná modlitba k Jánovi Pavlovi II./

Litánie k Jánovi Pavlovi II.

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste zmiluj sa nad nami,

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste uslyš nás,

Kriste vyslyš nás,

Otče z nebies Bože, zmiluj sa nad nami,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože

Duch Svätý Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás

Ján Pavol II., svätý pápež katolíckej cirkvi, oroduj za nás

Ján Pavol II., milujúci pastier Božieho stáda,

Ján Pavol II., verný zástupca Krista na zemi,

Ján Pavol II., pravý svedok Božej lásky,

Ján Pavol II., zrkadlo Kristovej pokory,

Ján Pavol II., vzor poníženosti a jednoduchosti,

Ján Pavol II., láskavý otec mládeže,

Ján Pavol II., živá obeta za hriešnikov,

Ján Pavol II., mučeník ducha,

Ján Pavol II., dobrovoľná obeta za neposlušné deti cirkvi,

Ján Pavol II., verný syn Márie Panny,

Ján Pavol II., vzor misionárov,

Ján Pavol II., horlivý ohlasovateľ evanjelia,

Ján Pavol II., opora trpiacich,

Ján Pavol II., nositeľ Kristovho pokoja,

Ján Pavol II., horliteľ kresťanskej jednoty,

Ján Pavol II., oddaný služobník Ducha Svätého,

Ján Pavol II., vzor kňazskej čistoty

Ján Pavol II.,, sprostredkovateľ Božích milostí,

Ján Pavol II., posila telesne i duševne chorých,

Ján Pavol II., nádej nešťastných,

Ján Pavol II., vzor živej viery,

Ján Pavol II., posol Božieho milosrdenstva,

Ján Pavol II., verný Kristovmu krížu,

Ján Pavol II., prostredník Božích zázrakov,

Ján Pavol II., apoštol zmierenia,

Ján Pavol II., vzor trpezlivosti v utrpení,

Ján Pavol II., kvet Nepoškvrneného Srdca Panny Márie oroduj za nás

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - odpusť nám, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - vyslyš nás, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - zmiluj sa nad nami, Pane

Modlime sa:

Láskavý Bože, ty si svojho oddaného služobníka, pápeža Jána Pavla II., obdaroval početnými charizmami tvojho Ducha a za jeho oddanosť evanjeliu, si ho pripočítal medzi zástup svojich vyvolených v nebi. Na jeho mocný príhovor, v mene Ježiša Krista, ťa prosíme, prinavráť telesné /duševné/ zdravie služobníkovi, /služobnici ... uviesť meno/ a vo svojom milosrdenstve jej /jemu daruj svojho Ducha Svätého, aby svojim pôsobením premenil ľudským schopnostiam nezmeniteľné. AMEN.

Denná modlitba k Jánovi Pavlovi II.

Milovaný Svätý Otče,

ty si bol všemohúcim Bohom vyvolený, aby si v láske  a v pravde viedol Kristovu putujúcu Cirkev. Pán ti popri iných daroch a charizmách, daroval i účasť na svojej Božskej moci uzdravovať. Pokorne ťa prosím, vypros mi uzdravenie  tela / duše /, /uzdravenie pre .... meno /

Nech Pán dobrotivo prijme moje / jej doterajšie trápenie a bolesť, ako i obetu za osobné hriechy, hriechy rodu i hriechy sveta a nech vo svojej milosrdnej láske učiní zázrak a zbaví tohto chorého jeho / jej choroby, ktorá oslabuje telesné i duševné sily a oberá o radosť ducha.

Drahý Svätý Otče, obraciam sa na teba s veľkou dôverou, vypočuj moje volanie. AMEN.

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

za syna

(Vierka, 24. 2. 2016 9:34)

Drahý Svätý Otče ,vypros dobrotivo pre Samuela všetko ,čo potrebuje od nášho Nebeského Otca Vďaka