Choď na obsah Choď na menu
 


8. deň

8. 1. 2015

Služobník Ducha Svätého

"Pane, ten, ktorého miluješ je chorý." Keď to Ježiš počul, povedal: "Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží Syn."

/Jn 11, 3-4/

Pane, dozvedáš sa i o mojej chorobe, tak ako si sa dozvedel o tej Lazarovej. Nepochybujem o tvojej láske voči mne. ďakujem ti, že i mňa tak veľmi miluješ, že si položil i život, pre moje šťastie a budúcnosť. Verím tvojím slovám, verím, že  i mne hovoríš, že moja choroba je na tvoju slávu, že tvoj Duch premení vo mne všetko choré, všetko mŕtve na živé, plné tvojej lásky. 

Dôverujem ti, Ježišu, dôverujem tvojej láske!

/Osobný príhovor k Ježišovi/

"Budem sa za vás modliť, aby ste mohli poznávať Krista, stále viac ho milovať, aby ste mohli hovoriť o Kristovi všade, kde budete a bez ohľadu na to, čo sa stane."

/Ján Pavol II./

Modlitba:

Milovaný Svätý Otec, Ján Pavol II.

ty si bol obdarený mnohými darmi a charizmami Svätého Ducha, pretože si s pokorným a otvoreným srdcom prijal do svojho života Jeho svätú Nevestu, Pannu Máriu.

I ja dnes prijímam našu Nebeskú Matku za svoju, a zasväcujem sa jej Nepoškrvnenému Srdcu. Nech na tvoj a jej mocný príhovor, i moje srdce prenikne Duch Svätý svojím svetlom a uzdravujúcou mocou, pretože iba v ňom je ukryté zdravie, pokoj, láska a jednota. Nech Duch Svätý prenikne každý kút môjho tela, mojej mysle, mojej duše a všetko premení svojou mocou. Nech môj život obdarí svojimi darmi a charizmami, skrze ktoré sa stanem skutočným, verným svedkom a ohlasovateľom Kristovej dokonalej lásky. 

Na tvoj príhovor, Svätý Otče, nech ma nebeská Matka vezme do svojho materinského náručia a odovzdá svojmu Svätému Ženíchovi. AMEN.

 

/Nasledujú litánie a denná modlitba k Jánovi Pavlovi II./

Litánie k Jánovi Pavlovi II.

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste zmiluj sa nad nami,

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste uslyš nás,

Kriste vyslyš nás,

Otče z nebies Bože, zmiluj sa nad nami,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože

Duch Svätý Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás

Ján Pavol II., svätý pápež katolíckej cirkvi, oroduj za nás

Ján Pavol II., milujúci pastier Božieho stáda,

Ján Pavol II., verný zástupca Krista na zemi,

Ján Pavol II., pravý svedok Božej lásky,

Ján Pavol II., zrkadlo Kristovej pokory,

Ján Pavol II., vzor poníženosti a jednoduchosti,

Ján Pavol II., láskavý otec mládeže,

Ján Pavol II., živá obeta za hriešnikov,

Ján Pavol II., mučeník ducha,

Ján Pavol II., dobrovoľná obeta za neposlušné deti cirkvi,

Ján Pavol II., verný syn Márie Panny,

Ján Pavol II., vzor misionárov,

Ján Pavol II., horlivý ohlasovateľ evanjelia,

Ján Pavol II., opora trpiacich,

Ján Pavol II., nositeľ Kristovho pokoja,

Ján Pavol II., horliteľ kresťanskej jednoty,

Ján Pavol II., oddaný služobník Ducha Svätého,

Ján Pavol II., vzor kňazskej čistoty

Ján Pavol II.,, sprostredkovateľ Božích milostí,

Ján Pavol II., posila telesne i duševne chorých,

Ján Pavol II., nádej nešťastných,

Ján Pavol II., vzor živej viery,

Ján Pavol II., posol Božieho milosrdenstva,

Ján Pavol II., verný Kristovmu krížu,

Ján Pavol II., prostredník Božích zázrakov,

Ján Pavol II., apoštol zmierenia,

Ján Pavol II., vzor trpezlivosti v utrpení,

Ján Pavol II., kvet Nepoškvrneného Srdca Panny Márie oroduj za nás

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - odpusť nám, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - vyslyš nás, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - zmiluj sa nad nami, Pane

Modlime sa:

Láskavý Bože, ty si svojho oddaného služobníka, pápeža Jána Pavla II., obdaroval početnými charizmami tvojho Ducha a za jeho oddanosť evanjeliu, si ho pripočítal medzi zástup svojich vyvolených v nebi. Na jeho mocný príhovor, v mene Ježiša Krista, ťa prosíme, prinavráť telesné /duševné/ zdravie služobníkovi, /služobnici ... uviesť meno/ a vo svojom milosrdenstve jej /jemu daruj svojho Ducha Svätého, aby svojim pôsobením premenil ľudským schopnostiam nezmeniteľné. AMEN.

Denná modlitba k Jánovi Pavlovi II.

Milovaný Svätý Otče,

ty si bol všemohúcim Bohom vyvolený, aby si v láske  a v pravde viedol Kristovu putujúcu Cirkev. Pán ti popri iných daroch a charizmách, daroval i účasť na svojej Božskej moci uzdravovať. Pokorne ťa prosím, vypros mi uzdravenie  tela / duše /, /uzdravenie pre .... meno /

Nech Pán dobrotivo prijme moje / jej doterajšie trápenie a bolesť, ako i obetu za osobné hriechy, hriechy rodu i hriechy sveta a nech vo svojej milosrdnej láske učiní zázrak a zbaví tohto chorého jeho / jej choroby, ktorá oslabuje telesné i duševné sily a oberá o radosť ducha.

Drahý Svätý Otče, obraciam sa na teba s veľkou dôverou, vypočuj moje volanie. AMEN.

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

za syna

(Vierka , 25. 2. 2016 11:33)

Milovaný Svätý otče vypros pre Samuela od Nebeského Otca to, čo najviac potrebuje Ďakujem