Choď na obsah Choď na menu
 


9. deň

8. 1. 2015

Verný syn Panny Márie

"Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: "Žena,si oslobodená od svojej choroby." A vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha."

/Lk 13, 11-13/

Pane, ty ma voláš každým dňom. Znova a znova ma pozývaš k tvojej láske, ktorá je prameňom všetkého uzdravenia. Ja však váham! Pýtam sa často, či tých pár krokov, ktoré ma delia od tvojej lásky, nie zbytočných, či ma v mojej chorobe príliš nevyčerpajú... Vnímam tvoj zákon lásky, ktorý je tým krokom k tebe, ako príliš náročný, zaťažujúci.  Radšej sa spolieham na ľudí, len aby som svoje ego nemusel pohnúť z miesta. Je to moje miesto však požehnané tvojou prítomnosťou? Musím vykročiť, urobiť tých pár krokov k tebe, začať obetavo milovať, aby som v tvojej blízkosti dosiahol uzdravenie tela i duše. Na túto "cestu" mi odovzdávaš nenahraditeľnú pomoc - tvoju Matku, ktorá s láskou vezme moje ubolené telo i dušu do svojho náručia, v ktorom si smiem oddýchnuť a nabrať nové sily na moju cestu za tebou.

/Osobný príhovor ku Kristovi/

"Matka ľudí a národov, prijmi naše volanie a zahrň milosťou Matky a Služobnice tento náš ľudský svet, ktorý ti zverujeme a zasväcujeme, plní nepokoja a dočasný osud ľudí a národov. Zvláštnym spôsobom ti zverujeme a zasväcujeme tých ľudí a tie národy, ktoré toto zverenie a zasvätenie najviac potrebujú."

/Ján Pavol II./

Modlitba:

Milovaný Svätý Otec, Ján Pavol II. 

ty si bol na zemi oddaným a milujúcim synom Nebeskej Matky, Panny Márie a na jej mocný príhovor si napredoval na ceste svätosti. Ona chránila tvoj život, i tvoje poslanie a priviedla ťa až do nebeského kráľovstva..

Pokorne ťa prosím, vypros mi u tejto Najčistejšej Matky uzdravenie, o ktoré v tejto novéne prosím.

Panna Mária, zasväcujem ti svoj život od počatia po smrť, svoj majetok hmotný i nehmotný, moju rodinu, prácu, všetko čo napĺňa môj život a prosím ťa, skrze orodovanie tvojho milovaného syna, Jána Pavla II., o trvalú ochranu a materinské požehnanie. AMEN.

/Nasledujú litánie a denná modlitba k Jánovi Pavlovi II./

Litánie k Jánovi Pavlovi II.

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste zmiluj sa nad nami,

Pane zmiluj sa nad nami,

Kriste uslyš nás,

Kriste vyslyš nás,

Otče z nebies Bože, zmiluj sa nad nami,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože

Duch Svätý Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh

Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás

Ján Pavol II., svätý pápež katolíckej cirkvi, oroduj za nás

Ján Pavol II., milujúci pastier Božieho stáda,

Ján Pavol II., verný zástupca Krista na zemi,

Ján Pavol II., pravý svedok Božej lásky,

Ján Pavol II., zrkadlo Kristovej pokory,

Ján Pavol II., vzor poníženosti a jednoduchosti,

Ján Pavol II., láskavý otec mládeže,

Ján Pavol II., živá obeta za hriešnikov,

Ján Pavol II., mučeník ducha,

Ján Pavol II., dobrovoľná obeta za neposlušné deti cirkvi,

Ján Pavol II., verný syn Márie Panny,

Ján Pavol II., vzor misionárov,

Ján Pavol II., horlivý ohlasovateľ evanjelia,

Ján Pavol II., opora trpiacich,

Ján Pavol II., nositeľ Kristovho pokoja,

Ján Pavol II., horliteľ kresťanskej jednoty,

Ján Pavol II., oddaný služobník Ducha Svätého,

Ján Pavol II., vzor kňazskej čistoty

Ján Pavol II.,, sprostredkovateľ Božích milostí,

Ján Pavol II., posila telesne i duševne chorých,

Ján Pavol II., nádej nešťastných,

Ján Pavol II., vzor živej viery,

Ján Pavol II., posol Božieho milosrdenstva,

Ján Pavol II., verný Kristovmu krížu,

Ján Pavol II., prostredník Božích zázrakov,

Ján Pavol II., apoštol zmierenia,

Ján Pavol II., vzor trpezlivosti v utrpení,

Ján Pavol II., kvet Nepoškvrneného Srdca Panny Márie oroduj za nás

 

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - odpusť nám, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - vyslyš nás, Pane

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta - zmiluj sa nad nami, Pane

Modlime sa:

Láskavý Bože, ty si svojho oddaného služobníka, pápeža Jána Pavla II., obdaroval početnými charizmami tvojho Ducha a za jeho oddanosť evanjeliu, si ho pripočítal medzi zástup svojich vyvolených v nebi. Na jeho mocný príhovor, v mene Ježiša Krista, ťa prosíme, prinavráť telesné /duševné/ zdravie služobníkovi, /služobnici ... uviesť meno/ a vo svojom milosrdenstve jej /jemu daruj svojho Ducha Svätého, aby svojim pôsobením premenil ľudským schopnostiam nezmeniteľné. AMEN.

Denná modlitba k Jánovi Pavlovi II.

Milovaný Svätý Otče,

ty si bol všemohúcim Bohom vyvolený, aby si v láske  a v pravde viedol Kristovu putujúcu Cirkev. Pán ti popri iných daroch a charizmách, daroval i účasť na svojej Božskej moci uzdravovať. Pokorne ťa prosím, vypros mi uzdravenie  tela / duše /, /uzdravenie pre .... meno /

Nech Pán dobrotivo prijme moje / jej doterajšie trápenie a bolesť, ako i obetu za osobné hriechy, hriechy rodu i hriechy sveta a nech vo svojej milosrdnej láske učiní zázrak a zbaví tohto chorého jeho / jej choroby, ktorá oslabuje telesné i duševné sily a oberá o radosť ducha.

Drahý Svätý Otče, obraciam sa na teba s veľkou dôverou, vypočuj moje volanie. AMEN.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Za otca

(Anna, 12. 11. 2016 22:53)

Svaty otec dakujem za tvoje doterajsie orodovania. Bohu vdaka,Bohu slava!

Za otca

(Anna, 3. 11. 2016 20:32)

Svaty otec prosim za orodovanie za otca v jeho tazkej chorobe.

za syna

(Vierka, 26. 2. 2016 11:35)

Svätý Otec ,ďakujem Ti za orodovanie za Samuela .mama

pomoc vtrapeni

(matka, 21. 10. 2015 13:32)

sv.otče všemohuci,prosím ťa zbav jaroslavu všetkého trápenia,prinavrať jej zdravie,šťastie v jej osobnom živote,pokorne ťa prosim za vyslišanie vrucnej prosby,za moje vnučatka aby si ich ochranoval,s veľkou dôverou k tebe vypočuj moje volanie,amen.