Choď na obsah Choď na menu
 


Úvodná modlitba

5. 1. 2015

Pane, Ježišu Kriste, Môj Spasiteľ, Záchranca a Pán. Prichádzam k Tebe plný dôvery a spolu s tvojím služobníkom, Jánom Pavlom II.  ťa chcem prosiť o dar uzdravenia môjho tela, mojej duše i môjho ducha.  Ty, všemocný, poznáš moju chorobu, jej príčiny, i dôsledky. Ty vieš, ako ma ťaží jej prítomnosť, o čo všetko ma oberá.  Odovzdávam ti celú moju existenciu, moje telo so všetkým, čo má i čo jej chýba, moju dušu, čo trpí i môjho ducha, ktorý chce s pokorou zadosťučiniť za hriechy celého môjho života.

Ježišu, na mocný príhovor Jána Pavla II., tvojho milovaného syna ťa prosím, ponor moje telo, moju dušu i môjho ducha do svojej prečistej krvi, ktorá je prameňom  života a uzdrav ma.

Verím, že to môžeš urobiť, verím, že si všemohúci Boh, ktorému nič nie je nemožné.

Tvojmu služobníkovi Jánovi Pavlovi II., si už za pozemského života zveril charizmu uzdravovania, čím si ho predurčil v tvojom mene prinášať zdravie všetkým tvojim deťom, trpiacim na tele i na duši. Pokorne ťa prosím, na príhovor tvojho milovaného syna, svätého pápeža, mučeníka duše, Jána Pavla II. učiň svoj zázrak i v mojom tele, v mojej duši, v celom mojom živote. O to prosím, kľačiac pred tebou v jednote s Pannou Máriou, mojimi svätými patrónmi, i anjelmi, Božími služobníkmi.

Pane, staň sa tvoja svätá vôľa. Amen.

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Prosím Ťa pane,

(Maruška, 13. 11. 2016 0:27)

Na príhovor Tvojho milovaného syna Jána Pavla II., učiň svoj zázrak na mojom tele i duši a uzdrav ma Pane. Amen