Choď na obsah Choď na menu
 


Prísľuby Pánove ctiteľom Jeho Svätých Rán

10. 9. 2011

Prísľuby Pánove ctiteľom Jeho Svätých Rán

1. "Kto denne ponúka Nebeskému Otcovi svoje modlitby, prácu a obete spojené s mojimi Ranami a mojou Drahocennou Krvou, môže si byť istý, že jeho modlitba a obete sú zapísané v mojom srdci a očakávajú ho veľké milosti od Nebeského Otca, ktorému sa páčia tieto modlitby a takýto jeho život."

 

2. "Kto obetuje svoje modlitby, trápenia a obete spojené s mojimi Ranami a mojou Drahocennou Krvou za obrátenie hriešnikov bude účastný dvojitej blaženosti vo večnosti a môže dosiahnuť obrátenie mnohých hriešnikov."

 

3. "Kto pred sv. prijímaním s úprimnou ľútosťou svojho srdca ponúkne v obeť moje Rany a moju Drahocennú Krv na odčinenie hriechov, spáchaných hoci aj podvedome, môže si byť istý, že neprijíma nehodne a čaká ho blažené zmŕtvychvstanie."

 

Napríklad takto:

 

Všemohúci Večný Bože! Hľa, prichádzam k stolu nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho jednorodeného Syna, aby som v spôsobne sviatosti prijal Jeho Telo a preliatu Krv, ktoré obetoval za nás a tak spojený s Jeho Najsvätejšou Obeťou získal večný život. Pri tejto svätej príležitosti zároveň Ti obetujem Jeho sebažertvu za naše hriechy, umučenie na kríži, Jeho Sväté Rany, prebodnuté Srdce, Drahocennú Krv za hriechy celého môjho života a tiež za tie, ktoré som nebol/a schopný/á si uvedomiť. Ó, Otče! Buď ku mne  milosrdný! Amen.

 

4. "Kto pred, alebo po sv. spovedi obetuje moje umučenie a moju Drahocennú Krv za svoje celoživotné hriechy a ako zadosťučinenie sa pomodlí Ruženec k Svätým Ranám, jeho duša bude taká čistá a krásna, ako keby ju v tomto okamihu práve pokrstili. Preto po každej sv. spovedi možno prosiť za obrátenie veľkého hriešnika."

 

Napríklad takto:

 

Večný Otče! Teraz, keď pri sviatosti zmierenia, spytujúc si svedomie, hriechy som si uvedomil, úprimne oľutoval/a a chcem sa z nich pri sv. spovedi vyznať. /vyznal pri sv. spovedi/  orodujúc o Tvoje milosrdenstvo, obetujem Ti umučenie nášho Pána Ježiša Krista a jeho Drahocennú Krv za hriechy celého môjho života a sľubujem pomodliť sa Ruženec k Svätým Ranám ako dobrovoľnú pokutu. Ó, Otče! Pre prebodnuté Srdce nášho Pána Ježiša Krista a pre slzy Panny Márie Ťa prosím, odpusť mi moje viny!

 

Najsvätejší Otče! Dovoľ, aby som na základe svätého prísľubu nášho  Pána Ježiša Krista, - ktorý sme dostali skrze sr. Martu Chambonovú - vyprosil od Teba obrátenie veľkého hriešnika, toho, ktorého Ti na túto milosť odporučí Duchom Svätým zjednotené Srdce Ježiša a Márie. Amen.

 

5. "Kto denne obetuje moju Drahocennú Krv za tých, ktorí v ten deň zomreli a v ich mene ľutuje ich hriechy, môže mať istotu, že mnohým zomrelým otvára nebo a on sám môže dúfať v peknú smrť."

 

6. "Kto obetuje moju Drahocennú Krv a moje Rany - tiež zranenia od tŕňovej koruny - odprosovanie a zmierenie za hriechy celého sveta, ktoré boli spáchané proti mojej osobe ako pravému Bohu, môžeme vyprosiť odpustenie pre večný život."

 

Na dosiahnutie prísľubov v bodoch 1. a 2., ako aj 5. a 6. môžu byť obetné modlitby spojené hoci aj takto:

 

Denná obetná modlitba:

Večný Otče! Milujem Ťa! Dôverujem Ti! S úctou svojho srdca a duše, kľačiac pri Tvojich nohách, obetujem Ti skrze Srdce Ježiša a Márie, zjednotené Duchom Svätým, všetky moje modlitby, radosti, trápenia, prácu a odpočinok a aj tie najnepatrnejšie činy dnešného dňa, spojené s piatimi Ranami nášho Pána Ježiša Krista, ako aj s Ranami bičovania, úderov tŕňovej koruny a nesenia kríža i sv. Drahocennou Božskou Krvou na tieto úmysly:

1. Najsvätejší Otče! Ochráň ma skrze Ježišovo a Máriino srdce od ničivých síl tohto sveta, ktoré by mi mohli ublížiť. Ustráž ma pre Seba samého, aby som Ti mohol s láskou slúžiť po všetky dni môjho života, aby som len Tebe žil a nie pre seba.

2. Otče môj! Prijmi moju obetu za obrátenie hriešnikov.

3. Otče môj! Prijmi moju obetu za obrátenie hriešnikov a za všetkých, ktorí dnes zomierajú. Za nich a v ich mene hlboko ľutujem všetky ich životné hriechy. Pohliadni Otče, že náš Pán Ježiš Kristus vylial svoju Svätú Krv za každého človeka na najsvätejšom oltári zmierenia, na kríži. Buď milostivý k zomrelým, ktorí v dnešný deň opustili tento svet.

4. Svätý Otče! Prijmi moju obetu ako zadosťučinenie za nevďačnosti tohto sveta, za tie hriechy, ktorých sa ľudia dopustili v týchto dňoch proti Ježišovi Kristovi, pravému Bohu a najväčšiemu Dobrodincovi celého ľudstva. Otče! Buď milosrdný voči nám v tomto hriešnom svete! Pohliadni na našu ľudskú slabosť, posúď obrovskú škodlivú silu kniežaťa zloby tohto sveta a osloboď nás od zlého! Príď svetovláda Kristova, Jeho Kráľovstvo, v ktorom je On Kráľom a Mária Kráľovná. Amen.

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.