Choď na obsah Choď na menu
 


Ruženec k svätej Filoméne od ctiteľky

30. 3. 2011

Deviatnik k sv. Filoméne

 

1.      VIERA A ROZHODNUTIE

Zamyslenie:
Sv. Filoména, Tebe vštepili do srdca pevnú vieru Tvoji rodičia. V piatom roku života si pristúpila k  1. sv. prijímaniu a Božia milosť v Tebe vzrastala. V jedenástom roku si zložila sľub čistoty a darovala si svoje čisté srdce Pánu Ježišovi, Tvojmu vyvolenému ženíchovi.

 

Modlitba:
Sv. Filoména, dovoľ, aby sme Ťa s úctou a pokorou prosili o príhovor u Nebeského Otca za vieru seba samých i za vieru našich blízkych. Prosíme Ťa, daj, aby sme svedčili o svojej viere slovami i skutkami s takou rozhodnosťou, akou si to dokázala Ty v takom mladom veku. Prosíme Ťa, nauč nás prežívať vieru v našom každodennom živote v súlade s Božím plánom a s rozhodnutím celkom odovzdať svoj život len do jeho láskavých rúk.

Otče náš, Zdravas´, Sláva
 

Korunka k sv. Filoméne

 

2.      LÁSKA A VERNOSŤ

Zamyslenie:
Sv. Filoména, Tvoje čisté srdce si celkom darovala sv. Ženíchovi Ježišovi a bola si vo svojej láske verná až do smrti. Táto láska Ti spôsobila mnohé utrpenia, ale Ty si sa svojej vernosti v láske nevzdala.

Modlitba:
 

Sv. Filoména, prosíme Ťa, oroduj u nášho nebeského Otca za naše nedokonalé srdcia, aby túžili milovať blížnych čistou, vernou a obetavou láskou, ktorá nechce nikdy ublížiť alebo vzdať sa pri prekážkach. Dovoľ nám prosiť o Tvoju pomoc a veľkosť Tvojej lásky pre seba i pre našich blízkych. Daj, aby sme na Tvoj príhovor svedčili o veľkosti Božej lásky ponúkajúcej neustálu duchovnú sladkosť a šťastie.

 Otče náš, Zdravas´, Sláva
 

Korunka k sv. Filoméne

 

3.      DÔVERA A ODHODLANIE

Zamyslenie:
Sv. Filoména, Ty si bola statočne odhodlaná brániť svoju lásku i pod tlakom naliehania Tvojho okolia. Odvážne si čelila hnevu cisára, pretože si bola plná lásky, dôvery a oddanosti svojmu sv. Ženíchovi Ježišovi.

 

Modlitba:

Sv. Filoména, na Tvoj mocný príhovor Ťa prosíme o dar dôvery v Božiu prozreteľnosť vedenej Duchom Sv. a o dar bezvýhradného odovzdania sa a pevného odhodlania plniť len a len Božiu vôľu i pod tlakom okolností, ktoré nám život prináša.
  

Otče náš, Zdravas´, Sláva

 Korunka k sv. Filoméne

 

4.      MODLITBA A ÚTECHA

Zamyslenie:
Sv. Filoména, Ty si bola dieťaťom modlitby. Tvoji rodičia sa vytrvalo modlili a prosili Nebeského Otca o dieťa. S dôverou sa k Tebe utiekame v našich modlitbách a prosíme Ťa o orodovanie, pretože Tvoja modlitba má takú moc u Boha, že cez ňu môžeš vyprosiť milosti každého druhu.

 

Modlitba:

Láskavá Divotvorkyňa, preto Ťa pokorne prosíme o pomoc v našom trápení. Sv. Filoména, skrze Tvoj príhovor si vyprosujeme hojnosť Božích milostí, aby sme v modlitbe boli horliví a vytrvalí a v nej nachádzali útechu, ktorú v životných trápeniach tak veľmi potrebujeme.

 
Otče náš, Zdravas´, Sláva

 

Korunka k sv. Filoméne

 

 

5.      UTRPENIE A ODVAHA

 

Zamyslenie:
Sv. Filoména,  pre svoje odvážne rozhodnutie si v Tvojom krátkom pozemskom živote vytrpela ukrutné bolesti spôsobené fyzickým mučením. Nebeský Otec Ti však zoslal  anjelov, ktorí Tvoje rany hojili nebeským balzamom, zachránili Ťa od utopenia a zmenili smer na Teba mierených ohnivých striel.

 

Modlitba:
Sv. Filoména, prosíme Ťa, pomôž nám v našom pozemskom utrpení. Chýba nám odvaha, ktorou si tak neochvejne dokázala podstúpiť bolesti a trápenia. Na Tvoj mocný príhovor prosíme Nebeského Otca o dostatok odvahy kráčať a napredovať aj v bolesti a trápení a ďakovať za Božiu pomoc, ktorú si častokrát neuvedomujeme.

 
Otče náš, Zdravas´, Sláva

 

Korunka k sv. Filoméne6.      POMOC A OCHRANA

 

Zamyslenie:
Sv. Filoména, Tvoj životný príbeh svedčí o Božej pomoci a ochrane tomu, kto sa mu celkom odovzdá. Pre lásku a vernosť Bohu si nedbala vziať na plecia svoj osobný kríž a  Matka Božia Ti prisľúbila svoju materinskú pomoc.

 

Modlitba:
Sv. Filoména, milovaná dcéra Ježiša a Márie, dovoľ nám dúfať v Tvoju pomoc a ochranu. Prosíme Ťa, pomôž nám v našom trápení. Naše srdcia sú plné bolesti a náš osobný kríž nás tlačí do zeme. Pomôž nám, prosíme, zdvihnúť oči k nebu a naplniť naše srdcia vierou, pokojom, trpezlivosťou, láskou, radosťou a ubezpečením, že naše utrpenie prinesie svoje ovocie v ten pravý čas.

 

Otče náš, Zdravas´, Sláva

 

Korunka k sv. Filoméne

 
 

7.      VYTRVALOSŤ A NASLEDOVANIE

 

Zamyslenie:
Sv. Filoména, svojou vytrvalosťou a nasledovaním svojho pevného rozhodnutia si dospela k svätosti a náš láskavý Nebeský Otec nám skrze Teba zosiela hojnosť milostí pre naše potreby. Prijímané utrpenie nás priťahuje k Bohu a je zárukou večného života v nebeskom kráľovstve.

 

Modlitba:
Ľúbezná sv. Filoména, svojimi čnosťami priťahuješ našu ľudskú túžbu po láske, dobre a šťastí. Prosíme Ťa, daj, aby sme si uvedomovali,  že toto všetko sa dá dosiahnuť práve vďaka utrpeniu, ktoré je nevyhnutné pre Boží plán s nami. Vypros nám u Nebeského Otca vytrvalosť v nasledovaní Krista, aby sme s vierou odovzdali svoj kríž do jeho rúk a nechali sa viesť po jeho cestách.

 

Otče náš, Zdravas´, Sláva

 

Korunka k sv. Filoméne

 

8.      PROSBY A POŽEHNANIE

 

Zamyslenie:
Sv. Filoména, Ty si odolala prosbám svojich rodičov i nátlaku cisára Diokleciána a neporušila si sľub čistoty, ktorý si dala svojmu sv. Ženíchovi Ježišovi. Ako odplata sa Ti dostalo hojné požehnanie a Božia ochrana v súženiach, ktoré si musela podstúpiť.

 

Modlitba:
Drahá sv. Filoména, naša ľudská prirodzenosť a znechutenie nás častokrát odrádza od vytrvalého prosenia.  Pokorne Ťa prosíme, vyprosuj nám silu a vytrvalosť v našich prosbách, aby sme nepoľavili vo viere v silu modlitby. Ty si dôkaz toho, že Nebeský Otec nezabúda na svojich verných a odmeňuje ich hojným požehnaním.

 

Otče náš, Zdravas´, Sláva

 

Korunka k sv. Filoméne

 

9.      NÁDEJ A RADOSŤ

 

Zamyslenie:
Sv. Filoména, Ty si nám svojou neochvejnou vierou a trpezlivým znášaním utrpenia vzorom pre naše pozemské putovanie. Ty si  našou nádejou v prosbách o pomoc v utrpení, ktoré prežívame.

 

Modlitba:
Sv. Filoména, Orodovnica naša, dovoľ nám utiekať sa k Tebe a prosiť o pomoc v súženiach. Vyprosujeme si pokoj v našich srdciach, lásku vo všetkom, čo konáme, nádej a trpezlivé očakávanie víťazstva. Nedopusť, aby sme rezignovali, ale naopak, aby naša bolesť bola pre nás prameňom uzdravenia a stala sa tak mocným prúdom radosti z prijímania Božej vôle a lásky.

 

Otče náš, Zdravas´, Sláva

 

Korunka k sv. Filoméne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.