Choď na obsah Choď na menu
 


Sedem Otčenášov

13. 2. 2012

 SEDEM OTČENÁŠOV.

Božský Spasiteľ zjavil svätej Brigite dodatočne ešte nasledujúce prisľúbenie. 

"Vedz, že tým, ktorí sa po dvanásť rokov denne pomodlia sedem ráz Otče náš a Zdravas Mária ku cti mojej prečistej krvi, udelím tieto veľké milosti:

1. Neprídu do očistca.

2.Prijmem ich do počtu mučeníkov tak, akoby vyliali svoju krv za vieru.

3. Trom príbuzným, podľa voľby dotyčného, udelím milosť  vytrvania v stave posväcujúcej milosti.

4. Duše jeho príbuzných až do štvrtého pokolenia uchránim od pekla.

5. Budú mesiac pred smrťou upovedomení o jej príchode.

 

Ak by dotyčný zomrel pred uplynutím týchto dvanástich rokov, aj tak budem považovať podmienky za splnené."

Pápež Inocent X. potvrdil toto zjavenie a dodal, že duše, ktoré tieto podmienky splnia, každý Veľký piatok vyslobodia jednu dušu z očistca.

Táto pobožnosť bola schválená Svätou kongregáciou - Sacro Collegio de propaganda fide, ako i pápežom Klementom XII.

K uvedeným siedmim modlitbám Otče náš a Zdravas Mária možno pridať aj nasledujúce modlitby.

Modlitby nájdete v samostatnom oddelení "Sedem otčenášov..."