Choď na obsah Choď na menu
 


SLOVA VIZIONÁROV Z MEDŽUGORIA

19. 6. 2013

Ivan

 

Chcel by som Vám porozprávať o tom, o čo nás už tridsať rokov prosí naša Matka.  Chcel by som sa podeliť s jej posolstvami, aby ste ich lepšie pochopili, žili nimi.

 

Prišla k nám naša Matka a prišla ako Matka Nádeje. Chce vrátiť nádej utrápenému ľudstvu, chce nás viesť, natiahnuť svoju materinskú ruku a viesť nás k pokoju, k svojmu Synovi. Tomu Synovi, ktorý v Evanjeliu povedal: „Príďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste unavení a ja Vás občerstvím a posilním.“

 

Prišli sme, aby sme u svojej matky našli útočisko a záchranu. Prišli sme, aby sme jej zverili svoje trápenia, želania. Poprosiť ju: Matka, modli sa za nás, oroduj za nás, prihovor sa za nás u Svojho Syna.  A Ona sa modlí, prihovára za každého z nás. V jednom z posolstiev o tom tak pekne hovorí:

„Drahé deti, keby ste vedeli, ako veľmi Vás milujem, plakali by ste od radosti“. Taká je jej láska.

Áno, už tridsať rokov je Božia Matka s nami. Tridsať rokov milostí. Tridsať rokov neba. Je to už tridsať rokov, čo ma priviedla do svojej školy pokoja, lásky a modlitby. Snažím sa byť dobrým študentom a každý deň pracujem na úlohách, ktoré mi dáva naša Matka. Snažím sa ich plniť ako najlepšie viem. Nemyslite si, že som dokonalý, alebo svätý, pretože to nie som. No túžim stať sa lepším a svätým. Toto presvedčenie mám hlboko vo svojom vnútri. Moje obrátenie sa k Bohu sa nestalo iba preto, že som  uvidel Matku. Je to postupný proces, moja celoživotná výzva, ktorá si vyžaduje neustále odhodlanie. Vytrvalosti a ochoty, ktorá sa mení každý deň. Znamená to, že každý deň musím odmietnuť hriech a zlo a byť otvorený pokoju, Duchu Svätému. Prijať Evanjelium, Kristove slová a cez nich rásť do svätosti.

Celý čas si dávam otázku: „Matka, prečo práve ja? To nebol nikto lepší? Budem mať toľko síl, aby som urobil všetko to,  čo odo mňa chceš? Si so mnou spokojná? Nie je dňa, aby som na to nemyslel. Kedysi, v deň zjavenia, keď sme s Matkou boli iba sami dvaja som sa jej opýtal:  „Matka, prečo si si vybrala práve mňa?“ Ona sa iba usmiala a povedala: „Drahé dieťa, nie vždy si vyberám len dobrých.“

Matka si ma vybrala ako prostredníka. Som nástroj v Božích rukách. Je to pre mňa veľký dar, aj pre celú moju rodinu. Ale aj veľká zodpovednosť. Som si vedomý, koľko som dostal od Boha. No tiež chápem, že On odo mňa bude aj veľa žiadať. Kto dostal mnoho, mnoho sa od neho bude žiadať. Môžete mi veriť, že nie je ľahké byť v blízkosti Božej Matky,  rozprávať sa s ňou a potom sa vrátiť na zem a žiť tu. Byť v jej blízkosti  je ako byť v raji. Tak sa cítim, ak za mnou príde. Prináša so sebou časť tohto raja. Po každej jej návšteve  potrebujem niekoľko hodín, aby som si uvedomil, že som tu, na zemi.

Čo je najdôležitejšie z toho, čo hovorí? Ktorému  z Jej posolstiev by sme mali venovať najväčšiu pozornosť? Zo všetkých tých posolstiev za tie roky ja osobne by som dal do pozornosti tieto: pokoj a návrat k Bohu. Dať Boha na prvé miesto vo svojom živote, modlitba srdcom. Pôst a pokánie. Hlboká viera, láska. Odpustenie, Eucharistia, spoveď a nádej. Cez tieto posolstvá nás Matka vedie. Každé z nich nám vysvetľuje, aby sme ich pochopili a žili nimi.

Na začiatku zjavení, v roku 1981 som mal šestnásť rokov. Prišla k nám Matka a takto sa predstavila:

„Som Kráľovnou pokoja a prichádzam preto, lebo ma posiela môj Syn, aby Vám pomohol. Drahé deti. Pokoj, pokoj a iba pokoj. Nech vo svete znova zavládne pokoj. Pokoj musí zavládnuť medzi Bohom a človekom, i medzi ľuďmi. Drahé deti, tento svet sa nachádza vo veľkom nebezpečenstve, môže zničiť sám seba.“

 

Také boli jej prvé posolstvá. Už z jej slov je vidno, že práve pokoj si želá zo všetkého najviac. Je vyslankyňou Kráľa pokoja a kto môže vedieť viac ako ona, čo ľudstvo poznačené bolesťou potrebuje. Uštvaná mládež, rozvrátené, nefunkčné rodiny, unavená spoločnosť. Hovorí: „Drahé deti, Vy ste živá Cirkev, preto drahé deti, keď Vy ste silní, aj Cirkev bude silná. Ste živá Cirkev.“

 

Prichádza k nám Matka. Naša Matka. Prichádza nám na pomoc, potešiť a utešiť nás.  Ukázať nám naše chyby, cestu k dobru a pokoju. Prináša so sebou Božie uzdravenie. Chce zahojiť naše bolesti, prikryť naše  rany Svojou láskou, nežnosťou, materinským teplom. Prichádza, aby nás priviedla k Svojmu Synovi, v ktorom je náš jediný pokoj. Taký pokoj nám neprinesie nič na tomto svete. Ani prezidenti, ani premiéri žiadnych krajín nám tento pokoj nemôžu dať, pokoj nám môže dať jedine Boh. Pokoj, ktorý nám dáva tento svet, rýchlo pominie. Preto nás Matka prosí, aby sme si vybrali Ježiša.

 

V jednom zo zjavení hovorí:

„Drahé deti, ľudstvo a svet prežívajú najväčšiu krízu všetkých čias. Drahé deti, toto je kríza viery v Boha, pretože ste sa odvrátili od Boha, i od modlitby. Drahé deti, ľudstvo a svet chce nájsť pokoj bez Boha, aj v budúcnosti chce žiť bez Boha. Drahé deti, vo svojich rodinách sa málo modlíte, nemáte na seba čas. Deti na rodičov, rodičia na deti, matky pre otcov, otcovia pre deti. Z Vašich rodín sa stratila láska, manželská nevera je bežná vec. Toľko zničených a utrápených rodín.“ Morálka akoby nebola.

 

Božia Matka prichádza a prosí všetkých nás: „Drahé deti, vráťte modlitbu do Vašich rodín. Postavte vo Vašich rodinách Boha na prvé miesto. S ním kráčajte v ústrety budúcnosti. Drahé deti, ak vrátite modlitbu do Vašich rodín, iba prostredníctvom duchovného prerodu, uzdravenia rodiny sa môže uzdraviť aj súčasná spoločnosť a svet. Drahé deti, ak chcete uzdraviť Cirkev, tak sa musí uzdraviť rodina, pretože bez zdravej, veriacej rodiny nemôže byť zdravá ani Cirkev.“

Potom Matka prosí, aby sa každá rodina stala živou Cirkvou, živým chrámom modlitby. Matka Božieho Syna nás prišla vyviesť z temnoty, prišla nám ukázať cestu svetla a nádeje. Vraví: „Drahé deti, ak ste Vy silní, aj Cirkev bude silná. Drahé deti, ak nie je pokoj v ľudskom srdci, ak človek nemôže nájsť svoj pokoj, ak nie je pokoj v rodine, tak nemôže byť pokoj ani vôkol Vás. Preto Vás drahé deti prosím: nehovorte o pokoji, žite pokojom. Nerozprávajte o modlitbe, modlite sa, žite modlitbou. Drahé deti, duševné uzdravenie rodiny príde vtedy, ak sa vráti do rodín pokoj  a modlitba.„

Kríza, ktorú prežíva dnešný svet nie je ekonomická, ale duchovná a Božia Matka prišla hriešne ľudstvo povzbudiť. Prichádza preto, lebo sa bojí o našu spásu. Hovorí: „Drahé deti, som s Vami a prichádzam k Vám, pretože Vám chcem pomôcť nájsť pokoj. Ale k tomu potrebujem Vás, iba s Vami to môžem dokázať. Preto drahé deti, vyberte si dobro a bojujte proti zlu a hriechu.“

 

Matka Božieho Syna hovorí jednoducho, často slová opakuje, nikdy sa neunaví. Tí, ktorí majú deti vedia, koľkokrát treba deťom opakovať, aby sa učili, pracovali, počúvali. Veľa a veľakrát. Aj Vám to opakujem ako svojim deťom a Vy ste to ešte nepochopili. Možno že jedna matka by si mohla povedať: aké to šťastie, iba raz som to povedala svojmu dieťaťu a ono všetko pochopilo. Nestáva sa to, každá matka má opakovať svojmu dieťaťu aby počúvalo. Tak aj naša Matka nám hovorí, aby sme nezabudli, o čom hovorí.

Matka Božieho Syna neprišla aby nás vystrašila, hovorila o konci sveta, alebo o druhom príchode Krista. V skutočnosti sa nám snaží povedať: „Drahé deti, Ježiš každý deň daruje Seba!  Každý deň nám počas svätej omše daruje Seba. Choďte na svätú omšu! Postavte svätú omšu na prvé miesto vo svojom živote.“

Na jednom zo zjavení povedala: „Drahé deti, ak by ste niekedy museli riešiť dilemu, či ísť ku mne, alebo ísť na svätú omšu, tak nechoďte ku mne, ale choďte na svätú omšu. Pretože vtedy idete k Ježišovi, darujete v nej seba, vzdávate sa mu, odkrývate sa mu, prijímate Ho.“

 

Božia Matka prosí, aby sme sa spovedali každý mesiac. Vyzýva k poklone Ježišovi v Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Zvlášť sa obracia na kňazov s prosbou, aby vo svojich farnostiach organizovali adorácie. Prosí, aby sa v rodinách modlil ruženec a čítalo sa Sväté Písmo.  V jednom zo zjavení povedala: „Drahé deti, nech bude Biblia na viditeľnom mieste.“ Nemala na mysli, aby bola braná ako dekorácia na ozdobu, ale aby sme žili podľa Ježišových slov. Aby sa jeho slová stali duchovným pokrmom v našom živote. Prosí nás, aby sme si odpúšťali a milovali sa navzájom.

 

Jedným z najdôležitejších poslaní Božej Matky v priebehu všetkých tých rokov je „modlitba srdcom“.  Povedala to už toľkokrát: „Modlite sa, modlite sa, modlite sa drahé deti!“ No nie iba jazykom, alebo mechanicky, či zo zvyku. Nepozerajte na čas, či dlho, či krátko. Matka od nás chce, aby sme si na modlitbu našli čas. Modlitba srdcom znamená modliť sa s láskou, celým svojím bytím, aby modlitba bola stretnutie s Ježišom. Rozhovorom, oddychom. Aby sme prostredníctvom modlitby srdcom našli naplnenie, našli pokoj a lásku. Matka hovorí: „Drahé deti, nech sa pre Vás modlitba stane radosťou. Modlite sa s radosťou. Drahé deti, ten, kto sa modlí, nemusí sa báť budúcnosti. No skôr, ako začnete chodiť do školy modlitby, musíte vedieť, že z nej nemôžete odísť, musíte ju navštevovať každý deň. Drahé deti, ak chcete, aby sa modlitba stala hlbšou, modlite sa o to viac. Čas venovaný modlitbe  závisí od nás samých, no rast v modlitbe  to je dar tým, čo sa veľa modlia.“

Často hovoríme, že nemáme na modlitbu čas, nemáme čas na deti, na svätú omšu. No problém nie je v nedostatku času a Matka hovorí: „Drahé deti, nemyslite si, že nemáte čas. Nie, čas, ale láska Vám chýba. Drahé deti, ak človek niekoho miluje, vždy si čas nájde. A ak nemiluje, tak si čas nenájde.“

Preto nás tak nástojčivo prosí o modlitbu. Modlitba nás dvíha z duchovného úpadku, z duchovnej prázdnoty, v ktorej sa nachádza dnešný svet. Chce, aby sme sa stali silnejšími vo viere a v modlitbe.

 

Na dnešnom stretnutí som prosil Matku za Vás, Vaše rodiny, potreby. Za chorých, za kňazov a farnosti, z ktorých ste prišli.  Dúfam, že môžeme odpovedať na pozvanie našej Nebeskej Matky, prijať jej pozvanie a spolu s Ňou urobíme svet krajší, lepší a dôstojný božích detí. Nech sa toto stretnutie stane začiatkom Vášho duchovného znovuzrodenia a nech Vás neopustí ani po príchode do Vášho domova. Dúfam, že sme do Vašich sŕdc zasiali dobré semeno, že padlo na úrodnú pôdu a prinesie hojnú úrodu.

 

Žijeme v náročnej dobe. Sme zodpovední za šírenie Kristovho evanjelia, máme žiť podľa Kristových slov, tak ako nás prosí naša Nebeská Matka. Začnime túto evanjelizáciu vo svojich rodinách a staneme sa znakom živej viery.  Prinášajme pokoj, modlime sa spolu s Kráľovnou pokoja. Koľkokrát Ježiš povedal vo svojom Evanjeliu: „Nebojte sa.“ Koľkokrát za tie roky Matka  hovorila: „Drahé deti, nebojte sa!“ Vyberme si Boha, pretože len v ňom nájdeme jediný a skutočný  pokoj. Drahí priatelia, nech sa tak stane!

 

Kráľovná pokoja a zmierenia oroduj za nás!

 

Ivan Dragičevič sa narodil 25. mája 1965 v obci Biakovič, vo farnosti Medžugorie. Aj dnes vidí Matku každý deň, dostal deväť tajomstiev. Je ženatý a má tri deti. Žije so svojou rodinou v USA a v Medžugorí. Má sa modliť za mládež a kňazov.

 

 

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Vďaka

(J.K., 3. 6. 2016 8:14)

Veľka vďaka za Medjugorie, ktoré som mohla navštiviť,za tie milosti a uzdravenie.Panna Mária nam ukazala,ako máme milovat.Je to nebo na zemi.

Ďakujem

(Monni, 2. 9. 2013 12:03)

ďakujem za tieto povzbudivé slová, je to pravda naozaj je veľká duchovná kríza a treba sa nám viac modliť a milovať. S modlitbou ide všetko ľahšie.

Re: Ďakujem

(Mária, 10. 5. 2014 21:56)

Ďakujem za pokoj,ktorý naplnil moje vnutro a ukazal smer čo mam robiť. Ešte raz ďakujem za tieto slova,ďakujem za pomoc.